Saturday, December 30, 2006

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pondoktampin


mengucapkan selamat hariraya aidil adha .. semoga diberkati semua pengorbanan dan bakti kepada Allah dan Rasul Nya s.a.w.

Aamin yaa rab..

Monday, December 25, 2006


Kitab al khazainus saniah.. karangan Sheikh Abd. Qoder al Mendeli...catitan mustalahah fiqh mazhab Shafie r.anhu .


Al Syams al thooli'ah... sebuah kitab karngan Tuan Guru Haji wan ali Wan Ya'kob.. al jambu al sholuti.. membahaskan terperinci , soal khenduri arwah adalah harus dengan dalil-dalil yang mantap ... kitab yg menolak fatwa haji abdullah bendang kebun ..yang berfatwa haram khenduri arwah...

Wednesday, December 20, 2006


Siri 1
UMDAH AL-MUTATOHHIRIN.
al ustaz abd. raof al bahanji al aliyy. pondok tampin.
Sesungguhnya sebahagian daripada Ikhwan telah meminta kepada saya suatu permintaan yang tidak mungkin menolaknya . Bahawa saya karangkan untuk mereka satu risalah yang kecil, ringkas dan memberi faham berkenaan ilmu fiqah Mazhab Imam Syafie r.a.
Maka saya tunaikan permintaan mereka sekalipun saya bukan ahli bagi bidang tersebut. Sesungguhnya saya telah berfikir sejak saya mula menuntut lagi, tentang orang awam (golongan awam). Sebahagian mereka yang dibimbangi dengan usaha penghidupan sehingga meninggalkan ilmu ilmu asas (fardu ain).Beramallah mereka tanpa ilmu pengetahuan, maka berjalanlah mereka dimalam hari dengan ketiadaan cahaya yang menerangi ataupun mereka tidak beramal langsung, kerana jahil dengan perkara yang penting daripada maksud kehidupan maka binasalah mereka sebagai kebinasaan yang besar. Melainkan petunjuk daripada Tuhan. Sebahagian daripada mereka suka kepada ilmu pengetahuan tetapi lantaran mereka sibuk dengan urusan urusan yang tidak membolehkan mereka hadir dimajlis majlis ilmu, langsung mereka mengambil ilmu ilmu asas iaitu fardhu ain dari buku buku yang pada gambarannya berciri pembaharuan pada dakwa, maka mereka menjalani jalan yang bergoncang lantaran tidak berpijak diatas jalan jalan yang terang dan nyata.

Lalu mereka berpegang sebagai pegangan yang tidak akan beroleh kejayaan. sebahagian mereka pula disebabkan kerana terlalu ingin kepada keaslian yang sebenar benar asal. Hampir terlebih hampir yang hakiki. Maka lalu berjalan dengan jalan (cara) munasabah aqal semata-mata .

Lalu mengambil keputusan sebenar benar jalan atau cara atau method ialah jalan al-Quran dan sunnah sahaja. Golongan lain tidak mengikut al-Quran dan al-Sunnah. penghujung kesudahan daripada sikap sikap tersebut, terbangun dan tercetus perasaan perasaan taasub (fanatik) seolah olah jalan al-Haq yang sebenar tidak ada melainkan hanyalah satu. Padahal Tuhan kita Jalla wa Azza berfirman .........
" Jalan-jalan Kami".

Ini bermakna jalan yang sebenar adalah banyak tidak terkira.

Sepertimana juga telah berkata sebahagian al Arifin billah ........

"Jalan jalan menuju Allah ta'ala adalah banyak dengan sebilang bilang nafas yang turun naik".

Mereka juga menudingkan jari telunjuk kepada pihak lain menyatakan pihak disana disini silap, bid'ah, jahil dan syirik dengan penuh yakin. Aduhai cita citaku kalau boleh tahu apakah fikiran ummat masa kini umat akhir zaman padahal jaminan diberi bahawa tidak bersatu ummat didalam kesesatan dan berlainan pendapat dibolehkan, diberi pahala, asalkan yang berfatwa dan perkara yang difatwakan mengikut syarat syarat yang termaklum.

Penyelidikan dan kajian terhadap fatwa fatwa mazhab dibuat menunjukkan kesemua Mazhab mempunyai hujjah hujjah dan dalil yang terang nyata, keputusan dibuat menunjukkan ahli ahli Mazhab didalam keselamatan dan kebahagiaan .

Oleh yang demikian saya seorang hamba yang sangat dhaif nisbah ilmu, iman dan pengamatan , disebabkan rasa kasihan belas dan perihatin, menyusun risalah ini sebagai petunjuk kepada penuntut petunjuk, maksud dan hujjah bagi pengkaji dan penyelidik .


Disebabkan kecil zatnya dan sedikit bahasannya tetapi insyallah mungkin dalam makna dan maksudnya. Demi Allah tidaklah saya menyucikan diri saya beserta Allah taala yakni tidaklah saya bermaksud melebih-lebihkan diri saya, betapa tidak boleh dikatakan begitu ? padahal ia adalah diambil daripada dalam kitab-kitab yang mana merupakan {Umdah Mazhab}, kitab-kitab teras bagi Mazhab Syafie, teristimewa kitab Tuhfah, Nihayah dan Mughni al- Muhtahjaj.

Tak ada apa apa dipihak saya melainkan hanyalah menukil dan memetik daripada taman taman dan lautan ilmu mereka R.A saja. Mudah-mudahan Allah taala jadikan karangan ini suatu simpanan dan nilai diakhirat pada hari yang tiada lindungan melainkan lindunganNya. Dialah yang memadakan bagi ku dan pegangan ku, tiada daya dan upaya melainkan denganNya. Diakhir, wassalamu alaikum waroh matullahi wabarokatuh.Rujukan.


1 -Hidayatul Shibyan.
2 -Anak Kunci Syurga
3-Matlaul badrain
4-Bughyah al-Thullab.
5- Sabilul Muhtadin
6-Fathul Qorib.
7-Fathul Muin.
8- al-Baajuri - Hasyah Fathul Qorib
9-Tawsih ala ibni Qosim
10-I 'anatul Tholibin
11-Kifayatul Akhyar
12-al-Iqna'
13-Bujairimi a'la al- Iqna'
14-Minhajul Tholibin
15-Fathul Wahhab
17–Bujairimi Fathul Wahhab
18-Tuhfah al- Muhtaj
19–Mughni al- Muhtaj
20-Nihayah al- Muhtaj
21- al-Majmu' syarah al-Muhazzab
22-al-Hawi lil-fatawa
23-al-Fatawa Hahisiyah
24- Idohul Qawai'd
25-al-Durar al-Bahiyah.
26-al-Ashbah wan-Nazoir.Mabadi ilmu fiqah.


1. Namanya: Ilmu fiqah.

2: Pengertian nya: llmu berkenaan hukum hukum syariat bangsa amalan yang dipetik daripada beberapa dalil yang tafsili ( Terperinci ) .

3.Tempat ambilannya: Daripada kitab al-Quran al-Karim, Hadis-hadis Nabi s.a.w , Ijmak (kesepakatan ulama mujtahidin pada sesuatu hukum) dan Qias (analogi). kesepakatan Ahli Ijtihad daripada ummat Muhammad s.a.w yang semasa atas suatu perkara keugamaan.


4.Faedahnya : Dapat menunaikan segala perintah Allah ta'ala dan meninggalkan segala larangannya.

5.Tempat perbahasannya: Segala perbuatan mekalaf daripada sekira kira kedatangan segala hukum baginya.

6. Hukum mempelajarinya: Fardu ain ataau fardu kifayah.

7.Masalah masalahnya: Segala Qodiyah* seperti niat adalam wajib, berwuduk adalah syarat sah bagi sembahyang, masuk waktu adalah sebab bagi wajib sembahyang .


8. Penyusunnya segala ulama yang Mujtahid.

9. Nisbahnya dengan ilmu ilmu lain: Berlainannya daripada ilmu ilmu yang lain .

10. Kelebihannya: Meningginya diatas sekalian ilmu .

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
nota:

*qodiyah yang dimaksudkan disini adalah susunan perkataan yang meliputi (mengandungi) hukum misalnya ayat niat adalah wajib , maksudnya hukum berniat adalah wajib atas sesuatu amalan berwuduk adalah wajib maksudnya berwuduk adalah hukumnya sebagai syarat bagi kesohihan sesuatu sembahyang begitulah seterusnya.


Sunday, December 10, 2006Ar-Ruqas inda majlis al zikr ?....
al haawi lil fatawa- lil imam al sayuthi.. m.s 234 juzuk 2 , cetakan al riyadh al hadisiyah:
Masalah: Berkenaan satu jemaah ahli sufiyah , berhimpun dimajlis zikir , kemudian bangun seorang dari ahli jemaah dlm keadaan berzikir , sentiasa begitu disebabkan waarid yg didapatinya , adakah boleh dia buat begitu, samada dengan ikhtiarnya sendiri berlaku begitu atau tidak, adakah perlu ada orang yg menahannya dan melarangnya daripada buat begitu?..

Al jawab: Tidak ada (keperluan) mengingkarinya pada perbuatan begitu.Sesungguhnya telah ditanya dengan ain soalan tersebut kepada Sheikhul Islam Sirajuddin al Bulqini , maka beliau menjawab " Bahawa tidak dingkari pada (perbuatan lelaki tersebut) , tiada (hak seseorang penegah) menegah sesiapa yang sengaja buat begitu , dan tidak lazim ta'zir sebab ia sengaja buat begitu. Telah ditanya al Allamah Burhanduddin al Anbaasi maka beliau menjawab sepertiitu juga dan beliau menambah lagi : Bahawa sesorang yang mempunyai "HAL" maghlub (keadaannya yang dikalahkan) oleh HALnya, sedangkan orang-orang yang ingkar akan diharamkan dari merasai kelazatan TAWAJUD dan KEBERSIHAN minuman ... hingga akhir jawapannya: Kesimpulannya : Maka yang selamat adalah mentaslimkan (menyerahkan fahaman ) keadaan mereka kepada mereka sendiri (al qaum). Sebahagian Imam-imam Hanafiah menjawab serupa itu juga. Golongan Maliki semuanya menulis berkenaan persoalan ini dengan jawapan yang sama tanpa bercanggah. ...

( Daku berkata { Imam Sayuthi}) : Bagaimana boleh diingkarkan zikir cara berdiri dan orang yang berdiri berzikir?.. padahal sesungguhnya Allah ta'la telah berfirman { mereka yang berzikir akan Allah dalam keadaan berdiri dan duduk , dan atas lambung mereka ( sambil baring) }?... Telah berkata Siti Aisyah ra.ha { Adalah Nabi s.a.w berzikir akan Allah pada setiap keadaannya}.

Jikalau dihimpunkan pada (zikir keadaan ) berdiri sambil ruqas dan seumpamanya , maka tak bolehlah diingkari pada perbuatan mereka itu. Berlakunya sedemikian kerana sebab kelazatan shuyud atau wujdan . Sesungguhnya telah datang pada hadis { Telah menari (ruqs) Sayidina Ja'far bin Abi Tholib dihadapan Nabi s.a.w Semasa baginda bersabda { Dikau meyerupai kejadianku dan akhlakku} , sebab berlaku demikian kerana lazat tuturan sabdaan Nabi s.a.w padahal Nabi s.a.w tidak mengingkarinya.

Maka INI, telah jadi punca (dalil) pada keharusan ruqas disisi ahli sufi.
Sesungguhnya telah sah , berdiri dan ruqas dalam majlis zikir dan sama' , dikalangan segolongan imam-imam , salah-seorang mereka Sheikhul al-Islam Izzuddin bin Abdis- salam. 

...................

Komen:
Terdapat 3 dalil asas keharusan tarian dalam majlis zikir , menurut Imam Sayuthi dalam kitab al Hawi ini.
1. Ayat Al Quran .
2. Hadis pujian Nabi s.a.w kepada Sayyidina  Jakfar r.a.
3. Taqrir dan pengakuan dari Ulamak2 Besar Islam. 

Friday, December 08, 2006

Pelajaran Sifat 20..

Petikan kuliah al ustaz Haji Abd.Raof al bahanji..

Monday, November 27, 2006


Al Allamah Al Sheikh Abdul Qoder Al Mandeli... Mahaguru bagi Para Ulamak Nusantara.
Al Allamah Al Sheikh Al Sayyed Muhammad Al Maaliki Al Hasani di Pondok Ustaz Fuad Rembau.Wednesday, November 15, 2006

Petikan kitab Tanwir al Qulub oleh Sheikh Muhammad Amin al-Kurdi

di dalam membicarakan

Syarat-syarat Taqlid

(Klik sini)

Wednesday, November 08, 2006

Soalan dari LONDON , ENGLAND:


Binatang, sebelum disembelih, dikenakan kejutan eletrik pada kadar yang sangat sedikit, yang disebut STUNNING, binatang tersebut akan sedar setelah/ketika luka sembelihan dan biasanya akan melakukan gerakan yang kuat, bunyi, serta darah tersembur dari leher sembelihan, dapat disahkan ketika pengsan itu jantung tetap berdenyut seperti biasa.

ADAKAH HALAL lembu atau kambing sembelihan yang mengikut cara sembelihan tersebut?
..


Jawab: Allahumma, Hidayatan lil Showab..

Al Quran menggariskan peraturan bagi jenis-jenis binatang yang halal dan haram dan jenis-jenis kematiannya yang halal atau haram dimakan dalam surah al Maidah ayat 3:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وانطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم

Tafsirnya:
"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[1], daging babi, (daging binatang) yang disembelih kerana selain Allah [2], yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya[3]".

Note:

[1] ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.
[2] tujuan sembelihan untuk sembahan atau membesarkan atau taqarrub kepada selain Allah .
[3] maksudnya ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati, iaitu mempunyai hayat mustaqirrah .

Berkata Ibnu Abbas: " apabila matanya melihat, atau kakinya menolak-nolak atau kakinya bergerak-gerak , maka kamu sembelih akannya, maka itu halal".

Cara sempat menyembelih , berkata ahli Tafsir " Jika kamu sempat jumpa hidupnya seperti matanya melihat atau ekornya bergerak-gerak , maka memakan binatang itu adalah HARUS dengan (syarat) disembelih akandia ketikaitu".


Tersebut dalam kitab Bughyatul Al Murtasyidin, fi talkhis fatawa badh' al aaimmath min ulama al mutakhririn.. karangan Baa Alawi- muka surat 256 cetakan Sulaiman Mar'ie, Singapore tahun 1371 h- 1952 m.

ومثله ع ش ولو جرح ذئب شاة فقطع بعض حلقومها ىبقيت حياة مستقرة فذبحت فى موضع الجرح وأتمهما حلت قاله أبو مخرمة. اه

Ertinya: Dan sepertinya[1] juga berkata Ali Syibramullisi. ( Jikalau seekor Serigala melukai kambing, maka terpotong sebahagian urat halkum kambing, padahal masih kekal "HAYAT MUTAQQIRRAH" [2], lalu disembelih pada tempat potong tersebut ,dengan menyempurnakan potong kedua urat (halkum dan mari) tersebut, hukumnya HALAL ia , telah berkata (halal sembelihan sepertiitu oleh Baa Makhramah)".

Note:
[1]. iaitu HALAL, seperti nukilan dalam kitab Tuhfah .
[2]. berada dalam kehidupan nyawa dalam bentuk yang tetap iaitu masih tetap bernyawa normal sekalipun akan mati juga tidak lama selepasitu. Lawannya HAYAT MAZBUH , iaitu kehidupan nyawa sembelihan, nyawa-nyawa ikan,keadaan bernyawa yang pasti akan mati sebentar lagi .

Baa Alawi menukilkan lagi dimuka surat yang sama:

مسألة ك : تعرف الحياة المستقرة بامارة كحركة شديدة بعد القطع أو الجرح أو تفجر الدم أو تدفقه أو صوت الحلق أو بقاء الدم على قوامه وطبيعته وتكفى الأولى وحدها وما يغلب على الظن ابقاؤها من الأخرات فان شك فكعدمها قاله فى التحفة

(Masalah Kaf) Dikenali Hayat Mustaqqirah dengan melalui tanda-tanda , seperti:

[1]gerakan yang kuat selepas putus (dua urat) atau (selepas) luka ,
[2] atau terpancar darah atau memancut,
[3] atau bersuara dari kerongkong , atau ..
[4] kekal darah didalam anggotanya dan keadaan asalnya.

Memadalah (penentuan hayat mustaqirrah dengan ) tanda yang pertama ( iaitu gerakan yang kuat) sahaja. Adapun tanda-tanda yang (3) lagi, (valid jika ada ) zan (berat sangka) masih lagi ada hayat maustaqirrah. Maka jika syak pada adanya hayat mustaqirrah maka dianggap tiada hayat mustaqirrah (iaitu dihukumkan hayat mazbuh saja). Ibnu Hajar berkata seperti itu dalam Tuhfah.


Kesimpulan:

Kenyataan- kenyataan tersebut menunjjukkan stunning yang menjadikan binatang pengsan sehingga selesai sembelihan dan mati terus tanpa terdapat tanda-tanda hayat mustaqqirah adalah menjadikan binatang tersebut bangkai, haram dimakan.

Sebaliknya , binatang yang disembelih menurut kaedah stunning yang sifatnya seperti dinyatakan dalam soalan , iaitu masih lagi mempunyai ciri-ciri HAYAT MUSTAQQIRAH , maka ia adalah HALAL dimakan oleh Muslimin. Wallahua'lam.

Saturday, November 04, 2006

SINARAN MATAHARI BUAT PENYULUH KESILAPAN ABU BAKAR ASHA'ARI
.
Sesuai dengan namanya, sebuah kitab yang menyuluh 56 masalah yang diungkit oleh Ustaz Abu Bakar al Ash'ari, dalam bukunya (Ibadat Rasulullah s.a.w). Mengupas persoalan dengan jawapan yang jitu, berdasarkan dalil-dalil yang mantap menurut displin keilmuan. Apa tidaknya, Sheikh al Allamah Abdul Qoder Al Mendeli, adalah asal gelaran, sebenar, jati ulamak mendeling yang ulung tiada tandingnya.

Wednesday, November 01, 2006


Kitab karangan mahaguru kepada para ulama seNusantara , mengajar di masjidil Haram Mekah sekitar tahun 50an. Sheikh Abdul Qoder bin Abdul Mutalib Al-Mandeley rhm. Membahaskan persoalan berMAZHAB dengan terperinci. "Al Mazhab atau tiada haram bermazhab".
Sheikh al- Allamah ini , seperti yang saya dengar kisahnya dari guru guru saya.

1. Satu ketika dulu lebih kurang lebih dari 25 tahun dulu , disatu kampong ,Kubur Panjang , Kota Setar Kedah, saya menziarahi sorang guru tua. Umurnya dkt 100 thn . Orang memanggil beliau dgn gelaran Pak Su Lah. Beliau salah sorang dari tiga sahabat Sheikh Abd. Qoder al mendeli yang datang musafir ke tanah melayu dgn tujuan menuntut ilmu. Seorang lagi , bernama haji Abbas, guru juga , dikatakan hj Abbas adalh menantu kepada Tuan Guru salah satu pondok diMerbok, Kedah. Cerita Pak Su Lah, mereka masuk ke Malaya mencari pondok pengajian. sampai ke Sebrang Prai, Kulim singgah ditiap2 pondok untuk memilih tempat belajar yang sesuai, akhirnya sampai di Pondok gajah Mati , pondok Tuan Guru Pak Cu Him. Sebelumtu pak Su Lah menceritakan sebelum sampai ke Pondok Gajah Mati mereka singgah disatu pondok di hujung negeri Kedah sempadan Perak, Tuan Guru disitu mengajar fekah , {mengajak (mengajar) kitab Kasful Litham.. ambooi.. haluihnya ...(bahas) tapi (sayangnya disitu hanya ) baca kitab jawi ja.}.
Inilah ayat yang saya masih ingat dari arwah pak su. Pak su ni mempunyai sorang anak , ustaz Mahmud . Mengajar pondok almarhum ustaz Nikmat Derang.

2. Al Marhum Tuan Guru Haji Abd. Halim , guru saya, oleh kerana semasa dengan S. Qoder tetapi muda, pernah menghikayatkan kisah pembelajaran Sheikh Abd. Qoder , semasa masih menuntut di Pondok Gajah Mati, {Tuan Sheikh Qoder sangat kuat menghapai ( hafal matan-matan ilmu) , sedang mandi disungai, selesai je mandi selesailah satu matan (alfiyah - ilmu nahu). }. Satu ketika setelah S. Qoder digelar orang Sheikh , pulang menziarahi Malaya, datang kepondok Gajah Mati, menziarahi Tuan Guru beliau, ketika sampai di Pendang beliau disambut oleh Guru saya ( T. Guru Abd Halim) semasaitu beliau belum guru lagi, tapi sebab rapat tali persaudaraan beliau dgn Tuan Guru Pak Cu Him , beliau diarahkan menjemput S. Qoder di Pekan Pendang dengan basikal. Apabila sampai saja hampir Pondok, S. Qoder menyuruh berhenti, ( berenti, berenti Tok Guru, Tok Guru)... kata S. Qoder.. maksud beliau , hanya mahu berjalan kaki saja menuju kerumah Tuan Gurunya, tanda Hormat dan Tawadhu'.... itu le sifatnya ulama' aamilin.

3.Al Marhum Tuan Guru Haji Yahya Telok, juga guru saya yang dikasihi.. menceritakan, S. Qoder ini , (sambil memukul padi pun menderaih matan...) maksudnya sangat kuat menjaga hafalan..kata beliau lagi , (satu masa Tok Sheikh Qoder, dijemput ke Perlis.. debat dgn puak kaum muda,,, abih lah alah depa... dia ingat sungguh...) maksudnya, Tuan Sheikh Qoder sangat hafal dalil-dalil, baik Quran mahupun hadis-hadis..

4.Al Marhum Tuan Guru Haji Husin , kampong kubang buaya, Derga , Alor setar, juga guru saya, menceritakan.. (masa saya naik pi Mekah , sekapai dengan Tok Sheikh Qoder, dalam kapai dia dok menderaih sittun mutun tuuh.. tulaa dia boleh alimm..orang pun mulaa kenai dia alimm. bila sampai mekah,,, mula-mula depa mintak dia baca mutammimah... paih tu naik naik ke kitab besak ..) . Kitab (Sittun Mutun), himpunan 60 matan-matan ilmu Islam. maasyallah.. tuan , saya ni 2 ,3 matan pun tak lepas... inikan pula 60 matan . saya pun itulah kali pertama mendengar nama kitab tu, dan itulah kali pertama dan terakhir disebut dan melihat nya dirumah Tuan guru saya tu.. kitab majmu' kabir pun tak sampai 60 matan dalamnya...
5. Al Marhum Kiyai Ma'shum ..Kg. Sungai Tengar, Sabak Bernam Selangor.... beliau menadah kitab di Masjid al Haram mekah di halaqah Tuan Sheikh Qoder... " Sheikh Qoder bila mengajar,,, beratus orang penuntut yg menadah , suaranya dengar jelas walaupun yg duduk jauh dihujung halaqah.. boleh dikatakan kalau musim haji semua ulamak dan awam dari nusantara tidak akan melepaskan peluang singgah mendengar dan mencenduk mutiara dihalaqah S. Qoder... semua, qodhi2, mufti2 duduk ..."..

6. Mengenai hal murid-murid beliau , Al- allamah ini, mempunyai murid yang sangat ramai dikalangan para ulamak diNusantara. kalau kita berziarah ke Fathoni, didapati majoriti Tuan-tuan Guru disitu adalah murid beliau atau murid kepada murid beliau. Al-Marhum2 Tuan Guru Rashid wara', dan Tuan Guru Baba Yeh serta beberapa lagi ulama besar Fathoni . Tak kurang juga di Malaysia...Tuan Guru Haji Abdullah pondok Lubuk Tapah,, pasir mas. Tuan Guru Haji Hashim pondok Pasir Tumbuh..

7. Adapun mengenai anak beliau yang tidak sefahaman dgn fahaman ayahndanya... maka telah meriwayatkan oleh al alim Tuan Guru Haji Abdullah Sarah, pondok bendang badang, Fathoni.. daripada guru beliau, berkata T.G. Hj. Abdullah " mullah baba ghoyat... {mulonyo baba .. anak tok seaa ngaji, gi ata masuk sekolah Saudi metaa, belaa2 ngaji,,, pah.. tarik kelek, celoh tu baba maati. emmh paah habiih kok tuu}"..

inilah alkisahnya.. tak boleh lah nak disalahkan atau nak dinegatifkan al allamah ini.. sudahlah nasib dan cubaan diakhir zaman.. kalau kita ,, kalau boleh jangan lah sekali-kali menghantar anak2 ke pendidikan yang tidak sesuai dgn pegangan kita.. masalahlah nnti dimasa depan..

8. Adapun mengenai pelajaran yang diajar oleh al-Allamah ini, berkata murid beliau Tuan Guru Pak lang Zakaria, Pondok Kubang Rotan , Alor Setar, Kedah... " Pak Lang,,, kitab Fathul Wahhab, khatam dengan Sheikh Qoder,,, 8 tahun ".. maksudnya beliau menghabiskan pembacaan kitab ilmu fiqah , Fathul Wahhab karangan Sheikhul Islam Zakaria al-Anshori selama 8 tahun menadah kulit ke kulit sampai tamat pada S. Qoder.. maasyallah.. tuan.

Tuan Guru-tuan guru di Fathoni pula boleh dikatakan kebanyakan mereka meriyawatkan nota-nota kitab al Mahalli dari al Allamah ini.

Al-marhum Tuan Guru Baba Hasan Leweh, ketika mengajar kitab al Mahalli , akan menyebut dgn detail dhobit2/note S. Qoder yg diriwayatkan dari 2 orang Guru beliau , iaitu Tuan Guru Baba Yeh dan Tuan Guru Baba Rashid wara'. Ini menunjjukkan pengaruh uslub ibarah kitab fiqah yang ilmiah untuk memahami isi kandungan kitab fiqah peringkat tinggi, yang diwarisi dari S. Qoder sangat berpengaruh diNusantara ini.

Al- marhum Tuan Guru Hj Halim, menceritakan " Shekih Qoder, kadangtu, tengah mengajar mahalli , berenti berdiri minum air".

Al- Marhum Tuan Guru Hj Yahya menceritakan " Ada sorang tu kawan saya, lepaih pondok bunut payung , pi mekah , mengaji dgn S. Qoder kitab Tafsir Baidhowi (arab).. habih.. (khatam).. dhobit S. Qoder".

Menceritakan oleh Tuan Guru Hj Abdullah Sarah , Pondok Bendang Badang, Fathoni, " Baba Sid Wara' tu,, abih Sunnan Sittah dgn muloh Sheikh Qoder, sumo yeng naik ke mekoh dari jawi gi telaah ngan dio blako"..
Dan berbagai-bagai lagilah ilmu yg disampaikan oleh al Allamah ini..menurut maklumat anak murid beliau... wslm..


Monday, October 30, 2006


Dialog: Aurat Perempuan berseluar Jeans?..

gunung semanggol

Assalamualaikum al ustaz. ana nak tanya sikit,perempuan remaja kini khasnya pelajar dan penuntu ipt , kebanyakkan mereka berpakaian seluar ketat tapi bertudung,, apa pandangan al ustaz pada fenomena ni, adakah memadai menutup aurat cara tu?. apa saranan ustaz.. terima kasih ustaz.
al ustaz
walaikum slm warahmatullah.. satu soalan yg sangat menarik, kalau ditanya pandangan saya, terjadinya hal yg begitu banyak sebab, salahsatunya maklumat yg salah dan tidak tepat pada had aurat bagi wanita yg sudah akil baligh, kedua: sangat berkurangan nya dimasa kini para penceramah dan daie yg menghighlightkan masalah aurat wanita ketika menyampaikan sebarang kuliah dan penerangan agama dimasyarakat skrang, berbanding dgn 20-30 tahun dulu, kebanyakan penceramah dimasa itu banyak menyampaikan syarahan berbentuk targhib dan tarhib... dikala itu kita jumpa jaguh2 dakwah yg bahas hukum aurat
jaguh2 dakwah yg bahas soal aurat wanita dlm kuliah mereka yg sangat menusuk hati hingga ada dikalangan pendengar yg menangis teresak2, ini sangat berbeza dgn sekarang, tak ramai penceramah yg bgitu
yg cerita politik , bahas soal khilafiyah ,,mmng lah banyak,,, 2 topik ini biasanya , tidaklah mmbwa perubahan sikap orang awam. wallahu a'lam. ketiga: timbulnya fahaman songsang yg anti penutupan aurat yg sempurna yg berbentuk taqwa yg sesuai dgn penafsiran para ulamak muktabar, mereka yg anti ni yg terdiri dari juhalak yg walaupun pandai berbahasa arab dan baca kitab , sebut mazhab itu ini, bahkan yg sedihnya lagi di bincangkan hukum aurat dlm sebaran awam , ahli panelnya penyayi dan pelakon yg memang dah maklum tak tutup aurat biasanya gitulah.. takkan lah depa nak sokong tutup aurat yg sempurna dan cara yg betul?..
gitulah adenye keadaan akhir zaman cik gunung... cik gunung.. pakai seluar jeans ketat walaupun bertudung , masih dikira tidak menutup aurat yg dituntut al quran dan hadis. haramlah hukumnya wanita yg akil baligh pakai gitu.. marilah cik gunung ..kita seru anak anak kita generasi yg pelapis agar berpakaian sopan dgn menutup aurat yg betul. yg sesuai dgn hukum taqwa bukan hukum fatwa sahaja....wslm
gunung semanggol
aslmkum al ustaz,, tanya lagi, adakah hadis-hadis yg menunjjukkn perempuan haram pakai seluar ketat macm seluar jeans dsbnye?.. jwpn ustaz diucpkn syukrn jazakumullah..
al ustaz
walaikumslm. cik semanggol boleh rujuk satu hadis sahih atau hasan yg diriwayatkan oleh imam muslim dan imam ibnu hibban , kedua2 hadis tersbut telah diulas oleh sheikh Ibnu Hajar al-Haitami dlm kitab beliau az zawajir an iqtiraf al kabaair.. m.s 257 cetakan dar alfikar tahun 1987, juga cik boleh rujuk kitab al kabaair bagi Imam Az zahabi m.s 145 cetakan dar al manar tahun 2000 m . dlm kedua buah kitab tersebut dapat keterangan yg memuaskan hati berkenaan persoalan tersebut. perkara ini mmng telah kurang diperhatikan oleh masyarakat kita kini,,
tapi cik semanggol.. kitab tersbut sayangnya dlm bahasa arab. mungkin juga cik mmpu menelaahnya, silakan. tetapi perlu juga diingatkan , saya tidak pula memaksudkan haram mutlak pemakaian seluar panjang bagi wanita. kalau seluar panjang yg dipakai itu besar , labuh menutupi tumit dan tidak menampakkan bentuk tubuh ketika berjalan, dan tiada unsur2 tabarruj jaahiliyyah silakan boleh saja . atau seluar tersebut yg ketat itu dipakai dan berada didalam baju labuh , atau dalam jubah , atau dalam kain , dgn maksud pemakaian seluar tersebut tiada menampakkan bentuk tubuh , silakan boleh saja.. tabarruj jahiliyyah bermaksud "meniru cara jahiliyyah berhias diri- jahiliyyah dimaksudkan kepada umat yang sebelum diUtuskan Rasulullah s.a.w. maka maknanya " seseorang yang meniru2 cara besolek dan berhias dgn menampakkan bahagian dada, leher, kepala kecuali muka ,tangan kecuali tapak tangan dan belakangnya , peha , betis, kaki , meletakkan loceng atau sbrang alat berbunyi dikaki utk menarik minat lelaki, menampakkan bentuk2 raut tubuh dgn memakai pakaian yg ketat , mengaya-gayakan pergerakan utk menarik minat lelaki, pakai warna2 yg menarik dan merangsangkan lelaki sprti (warna terlalu cerah), berwangian bukan utk suami, adalah tabarruj (berhias-hias) cara jahiliyyah".wallahu a'lam


min:

cmna plk kalau pmpuan pakai tutup muka, tak ker ketinggalan zaman ?.

al ustaz:

A'uzu billahi an akuuna minal jaahilin.. daku berlindung dengan Allah , bahwa daku menjadi sebahagian dari gulungan yg jahil. Min, yg dikasihi, kalau nak dikatakan ketinggalaln zaman, mereka yg tak tutup aurat atau tak pakai purdah lebih layak dikategorikn dgnnya, sbb manusia zaman batu mmng pakaiannya tak tutup aurat, kain tak cukup mungkin. itu bukn sbbnya lah. Ini soal tutup aurat atau purdah adalh perintah Allah dan RasulNya. Dialah yg sangat mengetahui hikmah hukum ahkamNya , titah perintahNya. Kalau kita lihat al quran sendiri mnyebut satu hikmahnya " Zaalika adna an yu'rafna".. {demikianitu (menutup aurat hikmahnya agar) bahwa mereka mudah dikenali}. iaitu prmpuan mukminah mudah dikenali bila menutup aurat. ini pengakuan Quran sendiri. Maknanya pemakaian tutup aurat adalah lambang atau uniform orang2 beriman. wallahu a'lm. saya suka juga menceritakn jawapan dari al-allamah Ahmad Rafiq Basha seperti yg dinukilkn oleh Sheikh al-Kawthari dlm maqolat beliau m.s 331 , ketika ditanya oleh para diplomat barat disatu persidngn: "mengapa wanita2 timur masih berhijab ,, tidak brcampu gaul dgn lelaki ,tidak bergaul dlm majlis2?". beliau mnjawab dgn spontan: "Sebab mereka tidak suka beranak tanpa suami" ..... ini satu jawapan seperti air yg disiramkan atas api yg menyala... wallahu a'lam.. mudhn2 min dan kawan2 semua puas hati...wslm.

Sunday, October 29, 2006


Bolehlah kita menatap petikan isi kitab al- zawajir ini, insyallah ...


muka surat 6 dan 7 kitab "Petunjuk bagi umat" pada menerangkan dalil sembahyang sunat qobliyah bagi jumat, Sheikh Qodir al Mendeli, yang tertinggal dalam kitab dan risalah pondok tampin..

Wednesday, October 25, 2006
Minal aa idin wal faaizin, kull aam wa antum bikhair...


Selamat menyambut aidil fithri... maaf zahir batin

Sunday, October 15, 2006


SELAMAT BERHARI RAYA, Aidil Fitri, Maaf zahir batin... al-ustaz haji abd raof al-bahanji...

Monday, October 09, 2006ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

DIMAKLUMKAN BAHWA TUAN GURU PONDOK TAMPIN, AL-USTAZ SHEIKH HAJI ABD. RAOF AL-BAHANJI AL-ALIYY AKAN BERANGKAT KE MADINAH AL-MUNAWWARAH DAN MEKAH AL-MUKARAMMAH UNTUK MENUNAIKAN UMRAH PADA 16 OCT 2006 INI BERSAMAAN 23 RAMDZHAN HARI ISNIN. BALIK INSYALLAH PADA 24 OKT, BERSAMAAN 1 SYAWAL INSYALLAH. BERSAMA-SAMA KITA MENDOAKAN KESEJAHTERAAN DAN KESELAMATAN BELIAU DAN ROMBONGAN PERGI DAN BALIK DAN KEKUATAN MENGERJAKAN AMALAN DISANA. AAMIN YAA RABBAL AALAMIN..

W.S.L.M. WARGA PONDOKTAMPIN.

Sunday, October 08, 2006


Pengertian Taqlid dan Syarat-syarat TAQLID kepada sesuatu Mazhab yang Muktabar.


قال العلامة مولانا العارف بالله المرحوم الشيخ محمد أمين الكردى الأربلى الشافعى مذهبا النقشبندى مشربا فى كتابه تنوير القلوب فى معاملة علام الغيوب, ص 306

فصل فى حكم التقليد وشروطه.
هو العمل بقول المجتهيد من غير معرفة دليله . ومتى نواه بقلبه كفى وان لم ينطق به وهو واجب على غير المجتهيد وحرام على المجتهيد فيما يقع له من الحواديث ويتخير الشخص ابتدأ فى تقليد أى مذهب من المذاهب الأربعة ثم بعد تقليده لى مذهب يجوز له الانتقال منه الى مذهب آخر سواء انتقل دواما أو بعض الأحكام ولو لغير حاجة على المعتمد .

وللتقليد شروط ستة (الأول) معرفة المقلد ما اعتبره مقلده فى المسألة التى يريد التقليد فيها من شروط وواجبات فلو قلد شافعى الامام مالكا فى عدم نقض الوضوء باللمس من غير قصد اللذة ولا وجودها لم يصح تقليده حتى يعرف ما اعتبره الامام مالك فى الوضوء ما الواجبات كمسح كل الرأس والتدليك والمولاة ليأتى بها فى وضوئه ثم قلده فى عدم النقض المذكور
Hukum Taqlid dan syarat-syaratnya:

Iaitu, beramal dengan ijtihad seseorang Mujtahid tanpa mengetahui dalilnya. Bila seseorang itu berniat dihatinya (untuk bertaqlid) memadalah, sekalipun tanpa menuturkannya. (Taqlid) adalah wajib atas seseorang yang bukan Mujtahid dan Haram atas Mujtahid pada perkara-perkara baru. Seseorang itu boleh memilih pada permulaannya untuk bertaqlid pada mana-mana satu Mazhab dari Mazhab yang empat , kemudian selepas taqlidnya itu, Harus dia berpindah kepada Mazhab lain, samaada secara keseluruhannya atau sebahagian hukum, sekalipun tidak kerana "hajat" , menurut Qaul Muktamad.

Taqlid mempunyai 6 syarat:

Pertama: Muqallid (iaitu orang yang taqlid) mengetahui perkara yang diiktibarkan oleh Mazhab yang diikutinya pada sesuatu masalah yang hendak diikutinya, Syarat-syaratnya dan perkara-perkara yang Wajibnya. Jika seorang yang bermazhab Shafie mengikuti fatwa Imam Malik berkenaan "tidak batalnya wudhu bila menyentuh tanpa niat berlazat-lazat dan tanpa syahwat" , adalah Tidak Sah taqlidnya sehingga ia mengetahui perkara yang telah mengiktibarkannya oleh Imam Malik pada wudhu, perkara-perkara wajibnya seperti menyapu seluruh kepala dan mengosok/menyental anggota wudhu, muwalat (berturut-turut) membasuh/sapu anggota wudhu, kemudian barulah boleh ia bertaqlid pada tidak batal wudhu tersebut.


الثانى: ان لا يكون التقليد بعد الوقوع . فمن أدى عبادة مختلفا فى صحتها من غير تقليد للقائل بها لزمه اعادتها لأن اقدامه على فعلها عبث وبهذا التعليل يعلم أنه حال تلبسه بها عالم بفسادها اذ لا يكون عبثا بها الا حينئذ فخرج من مس فرجه فنسى أو كان جاهلا بالحكم فى مذهبه وهو معذور فى جهله ثم صلى فله تقلد ابى حنيفة فى اسقاط القضاء لأنه يرى جواز التقليد بعد الوقوع على المعتمد خلافا للحنابلة , واما عند المالكية , ففى المسالة كما قاله العلامة الأمير

Kedua: Tidak pula taqlid (kepada mazhab lain dari asalnya) selepas berlaku (suatu amalan tersebut). Sesiapa yang mengerjakan sesuatu ibadat yang diikhtilafkan pada kesahihannya tanpa taqlid kepada orang yang berkata dengannya, mestilah mengulangi (ibadat tersebut) semula.الثالث: ان لا يتتبع الرخص بحيث يخرجه عن عقدة التكليف كما اذا ضاق الوقت ولم يجد ماء ولا ترابا ووجد صخرا طاهرا فترك التيمم عليه تقليدا للشافعى وترك قضاء هذه الصلاة تقليدا للامام مالك لأن الشافعى لا يجوز التيمم بغير التراب الطاهر , و يوجب الصلاة عليه لحرمة الوقت وعليه القضاء , و الامام مالك يقىل اذا فقد الطهورين وفقد صخرا يتيمم عليه سقطت عنه هذه الصلاة , ولا قضاء عليه فقد اخرجه هذا التتبع عن التكليف بهذه الصلاة


.

Thursday, October 05, 2006


Taqlid dan Pindah Mazhab menurut pemuka Mazhab Shafie.


1.

قال العلامة سيدى ابراهيم العلوى

والمجمع الوم عليه الأربعة × وقفو غيره الجميع منعه .

حتى يجئ الفاطمى المجدد × دين الهدى لآنه المجتهد.

Telah Ijmak pada hari ini 4 mazhab sahaja * Beramal dari selain fatwa 4 mazhab telah menegah para Ulamak.

Sehingga datang anak keturunan Siti Fatimah r.anha (Imam Mahadi) * Agama pertunjuk, kerana beliau adalah seorang Mujtahid.

2.
قال العلامة الماليبارى فى الفتح المعين

اذا تمسك العامى بمذهب لزمه موافقته , والا لزمه التمزهب بمزهب معين من الأربعة لا غيرها . ثم له وان عمل بالأول الانتقال الى غيره بالكلية , أو فى المسائل بشرط ان لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بلأسهل منه فيسفق به على الأوجه
Seseorang awam , apabila berpegang dengan sesuatu mazhab, mestilah mufakat (menuruti) denganNYA ( menurut seluruh fatwa mazhab tersebut). Jika dia tiada sebarang mazhab mestilah bermazhab dengan salah satu mazhab yang tertentu dikalangan mazhab yang 4 , tidak boleh dia menurut mazhab yang lain.

Harus pula dia beramal dengan mazhab yang pertamanya, kemudian dia berpindah kepada mazhab yang lain dengan (beramal ) seluruh fatwa-fatwanya. atau pada setengah-setengah masalah, tetapi dengan SYARAT TIDAK MENGIKUT YANG RUKSHAH SAHAJA iaitu dengan maksud DIA HANYA MENGAMBIL YANG SENANG-SENANG SAHAJA ( TASAHUL) , maka ia dihukumkan fasiq dengan sebabnya menurut qaul yang muktamad .

3.
قال العلامه أبو بكر الشط

وقوله ( لا غير ها) اى غير المذهب الأربعة . و هذا ان لم يدون مذهبه فان دون جائز كما فى التحفة
Tidak boleh taqlid mazhab yang lain dari mazhab 4, Ini jika mazhab lain itu tidak ditadwinkan
(terpelihara dan disusun fatwanya), sebaliknya jika telah ditadwinkan, maka haruslah ia bertaqlid kepadanya sebagaimana yang disebut dalam Tuhfah.

4.
قال العلامة با علوى فى كتابه بغية المسترشيين

و فى ك من شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من تلفيقه حقيقة لا يقول بها كل من الامامين قاله ابن حجر اذ لا فرق عنده بين أن يكون التلفيق فى قضية او قضيتن
فلو تزوج امرأة بولى وشاهدين فاسقين على مذهب ابى حنيفة أو بلا ولى مع حضوره وعدم عضله ثم علق طلاقها بابرائها من نفقة عدتها مثلا فأبرأته ثم أراد تقليد الشافعى فى عدم وقوع الطلاق لعدم صحة الابراء عنده من نفقة العدة لم يصح بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين

Setengah dari syarat-syarat taqlid iaitu tiada talfiq , iaitu sekira-kira terbit dari perbuatan talfiq seseorang itu satu hakikat (bentuk amalan ) yang tiada berkata dengannya oleh setiap imam Mazhab yang daripada kesemua Mazhab yang ditaqlidinya (maksudnya kesemua mazhab yang ditaqlidi mengatakan amal yang telah dibuat itu tidak sah menurut fatwa setiap mereka). Ini sebagaimana yang telah berkata Ibnu Hajar al-Haitami. Kerana beliau tidak membezakan diantara talfiq pada satu qodiyah atau beberapa qodiyah.
Contohnya , jika seorang berkahwin dengan seorang perempuan dengan berwalikan dan bersaksikan dua saksi yang semua mereka fasik , yang sah nikahnya menurut mazhab Hanafi, atau tanpa wali padahal wali hadir ( tidak musafir lebih 2 marhalah), dan wali tidak ditegah untuk mewalikan , Kemudian orang tersebut (pengantin lelaki) membuat ta'lik talak pula dengan Ibra (iaitu melepaskan tuntutan bayaran) belanja nafkah semasa edah, maka si pengantin perempuan pun melakukanlah ibra Nyalah, selepas itu si pengantin lelaki pula taqlid pula kepada mazhab Shafie yang berpendapat tidak sah ibra pada nafkah talak, Hukumnya tidak sah perkahwinan tersebut bahkan haram jima' pada situasi itu menurut kedua-dua Mazhab .

أما الشافعى فلأنها ليست بزوجة عنده أصلا لعدم صحة النكاح ولو لا الشبهة لكان زنا محضا وأما ابو حنيفة الذى يرى تزويجها فلكونها بانت منه بالبراءة المذكورة وقال ابن زيادى القادح فى التلفيق انما يتأتى اذا كان فى قضية واحدة
بخلافه فى قضيتين فليس بقادح وكلام ابن حجر احوط وابن زياد اوفق بالعوام فعليه يصح التقاليد فى مثل هذه الصورة

Adapun (tidak sahnya) disisi Mazhab Shafie ,kerana perempuan tersebut bukan isteri samasekali disebabkan tidak sah nikah (kerana wali /saksi fasik) . Jikatidak kerana syubhat nescaya lelaki itu (dikatakan) semata-mata berzina.
Adapun (tidak sahnya) disisi Mazhab Hanafi pula , yang berpendapat pernikahan tersebut (asalnyanya) sah, (tapi batal pula), kerana perempuan tersebut telah tertalak ba,in dengan lelaki itu disebabkan ibra, tersebut.

Ibnu Ziadi telah menganggap : Cedera taqlid disebabkan talfiq hanya berlaku jika timbul dari qodiyah yang satu, sebaliknya jika dua qodiyah , tidak cedera.

Maka kalam Ibnu Hajar lebih cermat, sedangkan kalam Ibnu Ziadi lebih menepati untuk orang awam , maka lazim dari mafhum perkataan Ibnu Ziadi tersebut, Sah taqlid pada contoh masalah yang dikemukakan ini. ..intaha..مسألة ش . يجوز تقليد ملتزم مذهب شافعى غير مذهبه او المرجوح فيه للضرورة اى المشقة التى لا تحتمل عادة أما عند عدمها فيحرم الا ان كان المقلد بالفتح اهلا للترجيح وراى المقلد رجحان دليله على دليل امامه -اه .

Harus bertaqlid oleh mereka yang melazimi Mazhab Imam Shafie kepada Mazhab selainnya , atau Qaul yang Marjuh kerana sebab darurat, iaitu sebab masyaqqah (kesusahan jika beramal dengan qaul yang muktamad atau fatwa Mazhab Shafie) yang tidak mampu ditanggung pada kebiasaannya. Adapun ketika tiada Masyaqqah , maka Haram , melainkan jika Ulamak yang ditaqlidi itu seorang yang Ahli Tarjih dan orang yang bertaqlid itu menganggap dalil ulamak tersebut Rajih dari dalil Imam ikutannya sendiri.


العلامة با علوى فى كتابه بغية المسترشيين


Insyallah nanti akan kita ulas dan tahqiqkan kalam para pemuka mazhab kita tersebut berkenaan Taqlid, Intiqol al-mazahib,Talfiq dan Tasahul, dan yang berkaitan dengannya yang terkandung dalam catitan mereka tersebut.. insyallah..

RUKUN SEMBAHYANG JEMA'AH.

Ustaz, minta tolong detailkan lagi tentang rukun berjemaah solat .

Kemudian: Jika keadaan surau yang bahagian jemaah lelaki & perempuannya dipisahkan oleh dinding, adakah jemaah perempuan itu tidak boleh berimamkan imam lelaki? Bagaimana if suara imam lelaki itu cukup jelas & mengatasi suara imam P? Perlukah jemaah perempuan membuat jemaah sendiri?

Jawab:
Rukun Qudwah ( sembahyang berjemaah) 10 perkara :

1.Bersatu tempat, salahsatu syarat bersatu tempat adalah 1,BOLEH SAMPAI ke imam atau saf didepan dan 2,MELIHAT atau MENDENGAR suara imam atau mubaligh..
Maka untuk soalan , jawabannya, tidak boleh jemaah makmum perempuan berjemaah dengan jemaah lelaki sebab difardhu taqdirkan sekira-kira, tidak boleh lalu/sampai makmum kepada imam atau kepada makmum lelaki, sekalipun suaranya boleh dengar. Dinasihatkan, bukalah sedikit bahagian hadapan dinding/tabir kain yang memisahkan, sekadar boleh dilalui sekalipun orang perempuan takkan pergi kesitu , demi untuk mengesahkan sembahyang jemaah perempuan yang disebelah atau dibelakang jemaah lelaki atau untuk memberi peluang mereka berjemaah sekali dengan jemaah lelaki. wallahu a'lam.
Soalan tambahan: bagaimana pula jika dimasjid.
Jawab:
Dimasjid tidak disyaratkan boleh lalu dan sampai menurut cara biasa. Maka "Sah" sembahyang jemaah perempuan jika ditutup dan didindingkan dengan tabir kain atau kayu sekalipun, asalkan ade pintu, walaupun pintu berada dibelakang makmum perempuan atau tertutup, asalkan masih disekitar dalam masjid.

2.
Sama aturan/ cara kedua sembahyang imam dan makmum. Contohnya tidak boleh berjema'ah antara sembahyang gerhana dengan zohor .

3.
Mengikut semua perbuatan imam, maka takbir makmum mestilah kemudian dari takbir imam, tak boleh terdahulu dan terlambat 2 rukun fi'li dari imam.

4.
Tidak berlawanan dengan imam, pada sunat yang keji jika tidak dilakukan sedangkan imam melakukannya contohnyai sujud sahwi, atau sunat yang keji jika dilakukan sedangkan imam tidak melakukannya, contohnya sujud sejadah.

5.
Berdiri makmum mesti terkebelakang dari imam.

6.
Berniat berjemaah. sekurang-kurangnya sebelum turun ruku'.

7.
Sembahyang imam sah menurut i'tikad makmum.

8.
Sembahyang imam bukan jenis yang kena qada .

9.
Tidak berimam dengan makmum.

10.
Imam bukan dari martabat yang rendah dari makmum, misalnya imam bukan perempuan, sedangkan makmumnya lelaki.

11.
Tidak berimamkan imam yang ummi ( bacaan rukun qaulinya cedera / batal bacaannya) , melainkan jika makmum juga ummi.

12.
Mengetahui pergerakan imam , samada melihat sebahagian saf makmum didepan atau berdiri setentang dengan saf dikiri atau kanan atau mendengar suara imam atau mubaligh.

rujuklah dan belilah buku Ustaz Muhammad Saleh bin Haji Ahmad,,, bekas pensyarah Jabatan usul fiqh u.m, ... terjual dipustaka hafiz wisma yakin kl.. tajuknye..{Panduan Solat Berjemah dan Solat Musafir ( jamak dan qasar)}.. satu huraian menurut mazhab Shafie r.a .. cetakan Pustaka Haji Abdul Majid. cover warna merah . Insyallah puas le hati..tapi tulisan jawi le pulak..

Wednesday, September 27, 2006لا يلزم الدليل بنص الكتاب أو السنة بل يتضمن الدليل اما بالقرأن أو الحديث أو الاجماع أو القياس أو المفهوم أو غير ذلك من الادلة التى اثبتها
الأصوليون

Tidak semestinya dalil hanya dengan Nas al-Quran atau al-Sunnah, bahkan mengandungi dalil samada dengan al-Quran atau al-Hadis atau al-qiyas atau al-mafhum atau selain dariitu dari dalil-dalil yang telah menetapkannya oleh para Ahli Usul..
Menterbalikkan tapak tangan ketika berdoa tolak bala bid'ah?.

Satu isu lagi yang timbul yang agak menyesakkan nafas para imam dikampung-kampung bila membaca doa kenduri tahlil arwah , doa selamat, doa qunut nazilah dan sebagainya. Bila tiba ayat tolak bala biasanya tapak tangan diterbalikkan.. maka lama sudah amalan begitu telah diwarisi tanpa panjang bicara. Tiba-tiba heboh diperkatakan sebagai bida'h , dilarang Nabi , tidak ada asal usulnya.

Marilah kita lihat sedikit dalil mereka yang telah membid'ahkan amalan terbalik tangan dalam berdoa ini.

Mereka menunjukkan satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abi Daud didalam Sunan beliau :

{Apabila kamu meminta (berdoa) kepada Allah ta'ala , hendaklah kamu meminta dengan tapak tangan , JANGAN DIBELAKANGKAN nya, kemudian jangan kamu letakkannya bahkan hendaklah sapu kemuka , kerana yang demikian itu dijadikan oleh Allah ta'la padanya BARAKAH.} - tajzib athraf.. Sunan Abi Daud m.s. 78 juz 2 hadis no 1486.

Berdasarkan hadis ini , telah dikatakan bid'ahlah menterbalikkan tapak tangan ketika membaca doa misalnya " Allahummad fa' anna minl bala..."

Sepatutnya tidaklah begitu. Sebab hadis tersebut tidak boleh dijadikan hujjah dikeranakan ia hadis yang bermasalah... masalahnya adalah Sulaiman bin Abdil Hamid al Bahrani. Beliau sekalipun telah dithiqahkan oleh sebahagian ulamak, tetapi telah meriwayatkan hadis tersebut dengan kaedah Wijadah yang munqotia'h. Wijadah pada asasnya tidak ada masalah, tetapi jika tiada keizinan dari Syekh yang diambil sesuatu hadis itu , maka dikatakan wijadah yang munqotia'h, yang terputus, yang sudah tentu berada dalam kategori dhoif. Sulaiman telah berkata Qaratuhu fi ashl Isma'il ya'ni Ibni Iyas, beliau tidak berkata Qaratuhu fil ashl Ismail an'hu , misalnya yang boleh difahami adanya keizinan meriwayatkan sesuatu catitan hadis. .. sila semak Syarah Abi Daud -Bazlul Majhud- Al Allmah Khalil Ahmad as-Shahranfur,juz 7 sohifah 336 , cetakan Darul Fikar Bairut.

Terdapat satu lagi hadis yang berlawanan dengan hadis perintah larangan menterbalikkan tapak tangan tersebut, juga riwayat Imam Abu Daud, tapi sayangnya juga dhoif. " Daku melihat Rasulullah s.a.w berdoa begini , dengan perut tapak tangannya dan belakang keduanya( terbalik)." Kaedah Usul Fiqah menetapkan " Iza tanaza' a thasaqotha" apabila berlawanan kedua dalil (jika tidak mungkin dihimpunkan, dikompromikan) maka gugurlah kedua-duanya dari istidlal (dibuat dalil). Oleh yang demikian, disebabkan keDhaifan keduanya dan berlawanan tanpa boleh dihimpunkan , para pemuka mazhab kita telah meninggalkan hadis tersebut dari diamalkan , bahkan kembali beramal dengan qiyas atau mafhum hadis-hadis sahih berkenaan masalah ini.

Oleh itu jika kita memeriksa fatwa-fatwa para pemuka mazhab Shafie dalam soal ini , mereka tetap menghukum sunat menterbalikkan tangan ketika begitu.

Lihat saja Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Baari, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, Baa Alawi dalam Bugyatul Mustarsidin dan lain. wallahu a'lam.

Satu kritikan
:
Terdapat satu hadis yang dinilai Hasan atau Jayyid riwayat at Thobarani yang boleh menjadi syahid kepada hadis Abi Daud tersebut " Apabila kamu meminta (berdoa) kepada Allah ta'ala , hendaklah kamu meminta dengan tapak tangan , JANGAN DIBELAKANGKAN nya" , menurut al- Haithami dalam Majma' Zawaid "Rijalnya adalah rijal yang Sohih melainkan Ammar bin Khalid, Dia thiqoh".
Jawab:
Ini menunjjukan ikhtilaf pada Ammar bin Khalid, tapi al-Haithami tetap menilainya sebagai thiqah.
Soalnya , terdapat satu lagi hadis didalam Majma' Zawaid , " Adalah Nabi , apabila BERDOA, baginda menjadikan (menadahkan) tapak tangannya, apabila MEMOHON PERLINDUNGAN, baginda menjadikan (menggunakan) belakang kedua tapak tangannya ". Imam Ahmad r.a telah mentakhrijkannya dalam al-Musnad beliau, kemudian al-Haithami telah mengulas dalam Majma'nya " Isnadnya adalah Hasan", begitu juga Imam Sayuthi dalam Faddhu al-Wiaa' mengatakan ianya Hasan. Walaupun masih ada kritikan pada isnadnya , kedua mereka tetaplah mengatakan hadis tersebut adalah "Hasan".
Perkara keduanya, berdoa dan menolak bala adalah dua perkara yang berbeza.

Dalam keadaan begitu , siapakah yang jadi marji' kita dalam keputusan ?. nak pakai rasa-rasa kita ke , nak pakai Imam Nawawi, Imam ibnu Hajar al-Asqolani yang mengatakan Ada wajahnya menterbalikkan tangan ?....

1. Al-Allamah al-Habib Ba Alawi dalam Bugyatul al- Mustarsyidin..di "Sunan al sholah"..


مسالة ك. نقل الخطيب عن الفتوى الرملى أنه لا يسن قلب الكفين فى الدعأ القنوت عند قوله وقنا شرما قضيت اذ الحركة فى الصلاة غير مطلوبة بل يكره وجزم الشوبرى و ح ل بندبه قالا لأن محل كراهة الحركة فيما لم يرد والمفهوم من ظاهر كلام ابن حجر وصريح كلام م ر أن كل داع فى قنوت الصلاة أو فى غيرها ان دعا برفع ما نزل به من بلاء جعل ظهر كفيه الى السمآء من أول القنوت الى آخره أى قنوت كان وان كان بصيغة الطلب كاللهم اسقنا غيثا مغيثا الخ لأن المراد بقولهم برفع بلاء اذا كان المقصود منه رفع البلاء ويؤيده التصريح بندب رفع اليدين فى حال الثناء مع أنه لادعاء فيه


(Ditanya kepada al-Allamah al-Muhaqqiq Muhammad bin Sulaiman al Kurdi al-Madani ): Telah menukilkan oleh Sheikh Khatib dari fatwa Sheikh Ramli , bahawa tidak disunatkan menterbalikkan dua tapak tangan ketika berdoa qunut ketika membaca "Wa qina syarrimaa qadaith ", kerana gerakan dalam sembahyang adalah tidak diperlukan bahkan dimakruhkan . Telah menjazamkan oleh al-Allamah al-Syubari dan Al-Halabi dengan SUNATNYA. Kedua mereka berkata: "Kerana tempat makruh gerakan adalah pada perkara yang tidak diwaridkan, padahal mafhum dari zahir kalam Sheikh Ibnu Hajar dan Sorih kalam Sheikh Ramli {Bahawa sesiapa yang berdoa qunut sembahyang atau selainnya , jika berdoa untuk menolak sesuatu bala yang turun , TERBALIK kanlah kedua tapak tangannya ke langit, dari permulaan qunut hingga akhirnya , pada sebarang jenis qunut, sekalipun dengan mengucapkan lafaz jenis tuntut, seperti Allamhumma ghisna.. kerana yang dimaksudkan dengan kenyataan para Fuqaha dengan kata mereka "Mengangkatkan bala , apabila menolakkan bala"}.

بغية المسترشيدين- العلامة باعلوى مفتى الديار الحضرمية . رحمه الله ونفع بعلومه آمين

Saturday, September 23, 2006


Ramdhan al -Mubarak...
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم

Thursday, September 21, 2006

Anjing tidak Najis pada mazhab maliki ?.. kalau gitu Boleh dimakan?...


Kita nukilkan sedikit ulasan para ulamak muktabar seperti dibawah;

1. Sheikh Imam Abdul Wahab al Sya'rani.

"Dan serta Qaul Maalik , sucinya bulu kasar, bulu halus dan bulu yang lembut... secara mutlak tanpa pengecualian, samada binatang yang halal dimakan dagingnya seperti na'am (ternakan berkaki empat, lembu ,kambing dsb) , atau YANG TIDAK DIMAKAN SEPERTI ANJING dan himar (kaldai, donkey)". al-mizan jilid 1 m.s 116. darul fikar tanpa tahun. cetakan lama.

2. "Dan pendapat Malik yang berkata suci Nya pada KETIKA HIDUP, tiada disisi kami dalil kenajisanNya pada ketika hidupNya".. rahmatul ummah m.s 7 ditepi al-mizan .


3. Berkata Sayyidi Ali al-Khawwas: " Tiada kami dapati dalil atas kenajisan zat Anjing (ketika hidup dan matinya) melainkan Hadis, yang telah menegah oleh Tuan punya Syariat, dari menjual dan memakan harga jualanNya".

4. al-Imam al-Sheikh Abdul Wahab al-Sya'rani: "Dan sesungguhnya telah sependapat para ahli kaysaf , makan dan minum sisa lebihan SISA LEBIHAN ANJING mewarisi keras hati , hingga seseorang itu tidak akan berasa sedih bila mendengar wa'adz (nasihat) dan tidak (mampu) melakukan kebajikan , dan sesungguhnya telah mencuba demikianitu oleh seorang dikalangan sahabat kami yang bermazhab Maaliki , beliau minum susu dari sisa Anjing , selama 9 bulan beliau tertahan hatinya dari mau membuat kebajikan-kebajikan hingga hampir-hampir binasa ia" . ..al-mizan al-kubro m.s. 114 .. darul fikar, tanpa tahun.

Friday, September 15, 2006

SATU RENUNGAN, sempena menyambut Ramadhan al- Mubarak.

Berikut adalah pendapat-pendapat sebahagian ulamak terkenal yang menegaskan bahawa tidak boleh menggunakan hisab falak didalam menentukan awal Ramadhan.


1. Al-Majmuk, Imam Nawawi telah menukilkan perkataan Imam Ad Darimi yang berbunyi :

"Tidak boleh berpuasa dengan berpegang kepada pendapat ahli bintang".

2.Imam Baghawi : "Tidak harus mengikut perkiraan ahli bintang samaada didalam berpuasa dan berhariraya".

3. Imam Rafiie: " Tidak wajib ahli bintang dan orang selainnya berpuasa dengan ketetapan yang diputuskan oleh perkiraan".

4. Hadis Soheh yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. :" Kami satu Umat yang Ummi, tidak menulis dan menghisab".

Imam Rafie mengulas : Maksudnya hadis tersebut " Tidak diakui perkiraan ahli bintang dan juga orang yang mengetahui peredaran bulan".

5. Imam Sya'rani didalam kitabnya al-Mizan al-Kubro : " Dan telah sepakat Para Imam yang empat bahawa tidak mengakui pengetahuan hisab dan peredaran bulan melainkan pada satu wajah (pendapat) yang diriwayatkan daripada Ibnu Suraij yang membolehkan puasa dengan secara hisab bagi pihak orang yang mengetahuinya saja".

6. al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah : " Sabit awal Ramadhan dengan salah satu dari dua perkara

a.Nampak anak bulan apabila langit cerah dari sebarang yang menghalang kelihatan anak bulan, seperti awan, asap, debu atau sebagainya .

b.Mencukupkan bilangan Sya'ban tigapuluh hari, sekiranya ada halangan yang menyekat daripada ternampak anak bulan".

7. Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqolany - Fathul Baari:"Bahawasanya berpegang dengan hisab (falak) itu ialah mazhab yang batal yang diamalkan oleh Rawafidh, yang mana Mazhab ini tertolak dengan Ijmak Salaf-soleh sepertimana yang ditegaskan oleh Imam al-Baji".

Telah berkata Ibnu Buzaizah " Mazhab yang berpegang dengan hisab itu ialah Mazhab yang batal".

Kemudian beliau menyambung " Sesungguhnya syari'at Islam telah menegah mencampuri ilmu perjalanan bintang (falak) kerana ianya merupakan telahan dan tekaan yang tidak ada padanya kataputus dan tidak Zan yang kuat kerana kalau berpegang juga dengannya akan menjadi kesempitan kerana hanya sedikit sahaja orang yang mengetahuinya".

8.Imam-imam mazhab yang empat telah sebulat kata bahawa tidak harus menghukum orang ramai supaya berpuasa dengan berdasarkan hisab semata-mata dan Para Ulamak telah Ijmak atas tidak harus berfatwa dengan menghukum hukuman yang bertentangan dengan Mazhab yang empat.

Tersebut dalam I'anah al- Thoolibin " Tidak harus bertaqlid selain daripada Mazhab yang empat didalam memberi fatwa dan menghukum. Berkata Ibnu Hajar (al-Haitami) "Tiada harus beramal dengan Qaul Dhaif didalam Mazhab".--- Hj. Mohd. Sanusi b. Hj. Mahmood.

Mufti Singapura yang pertama.
Bekas presiden mahkamah syariah Singapura.
Sedutan daripada buku "Kembali Kepada Ru'yah".


Walaubagaimanapun perhatikanlah juga :

Hidayah al Shyibyan fi Ma'rifah al-Islam wal-Iman - Tuan Husin Kedah

(Kedelapan) Dengan sebab percaya akan orang yang berpegang ia dengan HISAB dan orang Munjim dengan timbul bulan Ramadhan maka wajib atas keduanya dan atas orang yang membenarkan kedua-dua , Puasa , telah berkatakan dia oleh Syekh Ramli. ..


Soal: APAKAH MAKSUD KUFU ATAU KAFAAH DALAM PANDANGAN MAZHAB SHAFIE?.


Jawab: Kufu atau kafaah adalah kesesuaian antara dua calon pengantin mengikut ciri-ciri yang tertentu.

Misalnya sama -sama bangsa Arab. Kalau calon pengantin lelaki berbangsa Melayu dan calon perempuan Arab maka dikatakan tidak kufu atau tidak kafaah menurut fatwa fekah Mazhab kita Syafiey.

KUFU hanyalah merupakan hak pengantin perempuan dan wali untuk memilih jodoh. Bukan hak calon suami. Calon suami boleh memilih sesiapa sahaja golongan yang berkenan dihati. Dan perkahwinan tetap sah jika tidak mengikut ciri-ciri kafaah sekalipun. Wallahu a'lam.

Soal: Adakah tahap pengajian seseorang boleh jadi ukuran kufu?..

Jawab: Tidak ada halangan , jika sudah jodoh. Tahap pembelajaran seseorang calon pengantin bukan ciri-ciri kufu yang dimaksudkan.

Soal: Adakah wali mujbir berkuasa mutlak pada anak perempuannya dalam pemilihan jodoh?.

Jawab: Ya. Wali mujbir seperti bapa atau datuk mempunyai kuasa mutlak menentukan calon menantunya disekitar ciri-ciri kufu sahaja.

Maksudnya , boleh wali mujbir menjalankan pernikahan anak daranya dengan calon suami yang sekufu walaupun tanpa persetujuan anak dara nya. Di ulangi lagi , soal kufunya sahaja. Sebaliknya jika dengan calon yang tidak kufu , tiada hak wali mujbir memaksa pernikahan anak daranya tanpa persetujuan dulu.

Wallahu a'lam.
SOALAN: ADAKAH WAJIB DISISI HUKUM SYARA' MEMBAYAR ZAKAT FITRAH KEPADA AMIL YANG DILANTIK PEMERINTAH?.

JAWAB:

1. Tidak wajib diserahkan pembayaran zakat fitrah kepada amil melainkan jika atas perintah waliyul amri ( raja/ sultan yang memerintah).

Ini adalah pendapat yang asah / muktamad dalam mazhab syafiey. Maka sesorang lebih afdhal membayar sendiri zakat fitrahnya kepada sesiapa yang berhak menurut yang muktamadnya. wallahu a'lam.

2. Membayar zakat fitrah menurut yang muktamad nya mestilah dilakukan dengan maknan asasi sesuatu tempat. Tetapi mutakhirin Shafieyah, telah berijtihad keharusan bertaklid kepada mazhab Hanafi , untuk membayar zakat fitrah memadai dan sah jika hanya dibayar dengan wang . Maka sebarang bentuk wang dan tukaran wang seperti wang pos dan cek , adalah boleh digunakan sebagai pembayaran , atau terus diposkan atau dibayarkan kepada amil adalah sah menurut pendapat terakhir ini.

3. Bagi pribadi saya, lebih baik beramal dengan pendapat muktamad . Iaitu dibayarkan dengan makanan asasi misalnya dengan beras, dan dibayar terus kepada mereka yang berhak tanpa melalui amil. wallahu a'lam.

Thursday, September 14, 2006

IKHTILAF MEMBACA AL-QURAN KETIKA HAIDH.

Menurut Abu Hanifah (Imam Hanafi) dan Imam Ahmad , haram hukumnya orang yang haidh membaca Al Quran . Sedang menurut Imam Malik , terdapat dari padanya dua riwayat : Dibolehkan untuk pembacaan yang sedikit dan riwayat yang lain nya diperbolehkan membaca al- Quran dengan tidak ada batasnya. Yang terakhir ini adalah juga mazhab nya Imam Syafie dan Daud Az- Zohiri .

Adapun yang masyhur dalam mazhab Syafie , adalah haram bagi orang yang junub dan haidh , membaca al- Quran sedikitnya ataupun banyaknya dengan qasad tilawat . Inilah yang Mazhabnya.

Dalam hal ini , syekh Ibnu Hajar Al- Haitami ada mengutarakan dalam Al I,ab Syarhul Ubab , bahawa Ibnu Munzir dan Ad Darimi dan lainnya , bahawa boleh bagi orang haidh dan junub membaca seluruh al- Quran seluruhnya. Dan itulah satu qaul bagi As –Syafie. Dan telah berkata pula Az Zarkasyi , yang benar adalah menetapkan ini dalam qaul yang jadid.

Adapun hujjah bagi qaul yang mazhab yang mengharamkan membaca al- quran bagi orang yang haidh adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi s.a.w , bersabda ia:

“Janganlah hendaknya membaca orang junub dan jangan lah pula orang haidh akan sesuatu dari pada Al- Quran” .

Hadis riwayat Abu Daud , At Tarmizi danIbnu Majah.

Dan pula hadis yang diriwayatkan dari Jabir r.a. dari Nabi s.a.w. bersabda Ia;

“Janganlah hendaknya membaca oleh orang haidh dan orang nifas akan sesuatu dari pada al- Quran”.

Adapun hujjah mereka yang tidak mengharamkan orang haidh membaca al –Quran , kerana menurut penelitian nya bahwa kedua hadis ini “ Ghiru salihaini lil ihtijaj”. , belum patut untuk dijadikan hujjah kerana katanya belum memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan hujjah .


Maka kesimpulan masalah ini bahwa dalam mazhab Jadid Imam Syafie terdapat dua Qaul. Dan yang mazhabnya adalah haram. Itulah yang disepakati oleh Syekhain An Nawawi dan Ar Rafie dan disepakati oleh Ibnu Hajar dan Ar Ramli. Dan itulah pula yang difatwakan.

-- Kiyai Syafie Hadzami ... Buku -"Seratus masalah agama".