Saturday, September 15, 2012

Siapa Sidi Ahmad Zarruq?.Sidi Ahmad Zarruq r.a


 1. Hidup dikurun  ke 7 hijrah.

2. Mengambil Hadis dari Imam as Sakhawi. Sakhawi  adalah murid Amirul Mu'minin fil Hadis Ibnu Hajar al Asqolani.

3. Mengambil Ilmu Nahwu dari Al Jaujari.


4. Faqih Mazhab Maliki sehingga dijadikan  beliau sebagai tempat rujuk  mazhab Maliki.

5. Hadir majlis Ilmu beliau lebih dari 6 ribu pendengar.