Saturday, January 26, 2008

Yazid bin Muawiyah pembunuh Saidina Husin r.a?.

(Maka diJawabnya) Bahawasanya tiada harus dilaknatkan dia yakni Yazid bin Saidina Muawiyah seperti mensarihkan Jamaah kerana ditegah Nabi s.a.w daripada melaknatkan atas orang yang sembahyang dan akan orang yang ia daripada Ahli Qiblat . Dan tiada menyalahi kata mutaakhrin muwafakat merekaitu atas harus laknat atas orang yang membunuh Saidina Husain atau yang menyuruh membunuhkan dia atau orang yang mengharuskan dia atau yang redho dengan dia kerana maknanya daripada bab yang disebut pada hadis

لعن الله الخمرة وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملحا

hingga akhir hadis riwayat Abu daud dan Ibnu Majah "Dan tiada sabit bahawasanya ia membunuh akandia dan tiada ia menyuruh dengan membunuh seperti barang yang mensarihkan jamaah , dan setengah daripadanya hujjatul Islam al Ghazali dan disebut pada kitabul Anwar dan tiada harus melaknat akan Yazid dan tiada boleh dikufurkan dia . Maka ia bahawasanya jumlah daripada orang yang mukmin , jika dikehendak Allah diberi rahmat dan jika dikehendak diseksanya dan menghikayatkan beberapa ia memuliakan Ali bin Husin hingga berpanjangan disebutkan ceritanya."- intaha furu' masail- m.s 10 juzuk satu- Sheikh Daud al fathoni.

Friday, January 25, 2008

Sekilas renungan...

Shah Waliyullah ad Dehlawi ….petikan dari al-Buduru al-Bazighah


Pendidikan Hati (Qalbu).

Ketahuilah bahawa qalbu (hati) itu adalah Tuan . Ialah yang akan disoal tentang rakyatnya . Daripada Hati datanglah ibarat dan kepada Hati kembalilah isyarat
( fungsi-fungsi) bukan kepada junud (anggota) . Sesungguhnya segala ilmu-ilmu berkenaan dengan insan hanya
membicarakan tentang hal-ehwal Hati saja .

Benar. Kadangkala pendidik Hati memeriksa akan junud (anggota-anggota) satu persatu sepertimana pendidik memberi perhatian kepada membetulkan Hati seorang salik apabila Hati sisalik sangat asyik dan tamak . Dia (pendidik) tahu bahawa Hati tidak berkuasa terhadap hukuman junud tabiat, kerana kuasa junud tabiat lebih kuat daripada Junud hati .

Dan telah kukuh pada junud tabiat sedemikian kekuatan , maka dia (pendidik) dapat melemahkannya dengan mengurangkan makan dan berjaga malam . Olehitu akan menjadikan lemahlah hukum tabiat, dan Hati (qalbu) pun tidak akan condong kepada tabiat dan hukumnya . Maka masaalah seseorang salik pun akan menjadi betul dan seimbang tidak pincang (dalam perjalanannya) - al -budur al Baazighah - m.s 37. naskhah arab. cetakan india.
--
------------------------------------------------------------------------------------------

Coretan ana yang dhaif ini;

Ilmu yang seperti ini , bukan ilmu tawhid, bukan ilmu fekah , bukan ilmu hadis,bukan musthalah bukan ilmu hisab, bukan ilmu mantik, bukan ilmu aljebra,bukan ilmu alam, bukan ilmu kira kali campur... ilmu apa agaknya?..

kira-kira...ilmu tasawuf atau sufi atau tarekat lah yek . tahkik.. tahkik..tahkik...

Satu lagi "kuasa junud tabiat lebih kuat daripada Junud hati" - pada saya adalah satu penemuan kaedah baru dalam arena tasauf sufi tarekat. Saya tak pernah jumpa lagi dalam buku2 tasauf kenyataan yg sebegitu ... hanya dalam buduuru baazighah sahaja. Wallahu a'lm.