Thursday, March 25, 2010

Bab Sujud Sahwi- Kitab Tuan Husin KedahSelain Hidayatus Shibyan, ini lagi satu kitab yang tak nampak lagi cetakan barunya. Kitab khas tentang sujud sahwi dalam sembahyang. sangat padat dan tersusun bicaranya. Sayangnya kitab ini tiada dijumpai ditoko buku dan kitab.

Wednesday, March 24, 2010

Hasyiyah Ibn Abi Jamrah.Kitab Hadis Matan Ibn Abi Jamrah telah memuatkan 294 hadis-hadis yang telah diikhtisarkan . Sementara al Allamah AsSyanwani telah menghasyikannya pula dengan ulasan yang sangat menarik dan memuaskan dahaga para pencita ilmu. Ulasan-ulasan yang berharga , kaedah-kaedah dan istilah-istilah ilmu hadis dirayah dan riwayah, pandangan-pandangan
yang lebih menjurus kepada mazhab Shafie , gelaran yang kurang masyhur, praktik memahami makna-makna hadis dan banyak sangatlah manfaat yang didapati dari Kitab Hasyiyah Syanwani ini.

Ringkasan akidah A.S.W.J dan al Hikam, di Pondok Bongek Acheh

Tafaqquh di Seri Jempol