Wednesday, March 24, 2010

Hasyiyah Ibn Abi Jamrah.Kitab Hadis Matan Ibn Abi Jamrah telah memuatkan 294 hadis-hadis yang telah diikhtisarkan . Sementara al Allamah AsSyanwani telah menghasyikannya pula dengan ulasan yang sangat menarik dan memuaskan dahaga para pencita ilmu. Ulasan-ulasan yang berharga , kaedah-kaedah dan istilah-istilah ilmu hadis dirayah dan riwayah, pandangan-pandangan
yang lebih menjurus kepada mazhab Shafie , gelaran yang kurang masyhur, praktik memahami makna-makna hadis dan banyak sangatlah manfaat yang didapati dari Kitab Hasyiyah Syanwani ini.

No comments: