Saturday, July 22, 2006

Siri 1.
FAHAMAN YANG SAHIH PADA AL- SUNNAH DAN AL- BID'AH.
Disediakan

OLEH :
AL-USTAZ ABD RAOF AL-BAHANJI AL-ALIYY.
http://pondoktampin.blogspot.com


Saya telah menjanjikan dulu dimukaddimah kitab ini untuk meyajikan satu tajuk khas yang membincangkan hadis-hadis (al-sunnah dan al-Bid'ah), kerana disebabkan kesilapan faham terhadap al-Sunnah dan al-Bid'ah dan hadis-hadis Nabi s.a.w , membunuh lah oleh debu-debu halus dengan memakaikan membid'ahkan, mensyirikkan dan mengkufurkan Ahli Kiblat dan Ahli Tawhid dikalangan sesiapa saja yang bercanggah dengan pendapat sebahagian guru dan guru-guru mereka seperti yang telah berlaku tuduhan terhadap khasnya pada dua orang Sheikh iaitu Ibnu Mani' dan al-Tuwaijari dan sesiapa yang sependapat dengan mereka amnya………………..Al-Sunnah dan al-Bid'ah.


Al-Sunnah dan al-Bid'ah adalah dua perkara yang berlawanan pada tuturan Soohib al- Syara' , maka tidak dapat didefinasikan salah-satu dari keduanya melainkan dengan mendefinasikan pasangannya, dengan makna bahawa keduanya adalah saling berlawanan, (dengan sebab berlawanan definasi, ternyata segala perkara).

Sesungguhnya kebanyakan pengarang telah mendefinasikan makna al-Bid'ah terlebih dulu dari al-Sunnah , maka sebab itu mereka jatuh kejurang yang sempit yang tidak mampu untuk keluar darinya dan berlumuran dengan dalil-dalil yang bercanggah dengan penta'rifan al- Bid'ah mereka . Jika mereka mendahulukan definasi al-Sunnah nescaya mereka dapat keluar dari kekeliruan dengan dhobith- dhobith yang tidak bercanggahan. Rasulullah s.a.w dalam hadis-hadis berkenaannya, bersungguh-sungguh mendahulukan mendefinasikan al-Sunnah , kemudian barulah dengan pasangannya yang berlawanan iaitu al-Bid'ah , seperti yang dilihat dalam hadis-hadis yang berikut:

1. Hadis Jabir disisi Muslim:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته : ويقول أما بعد فأن خير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة{ Adalah Rasulullah apabila berkhutbah , merah kedua mata baginda dan meninggi suara. Baginda bersabda : Amma ba'du ,maka sebaik-baik hadis itu adalah Kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad dan sejahat –jahat perkara adalah perkara baru. Tiap-tiap perkara baru adalah Bid'ah , dan setiap bid'ah adalah sesat.}. AL-Bukhari telah mentakhrijkannya sebagai mawquf atas Ibnu Mas'ud.

Thursday, July 20, 2006

ZIKIR KUAT SELEPAS SEMBAHYANG.

أخرج الشيخان عن ابن عباس قال : ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبى

قال ابن عباس كنت أعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته{Dari Ibnu Abbas r.a: Sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir ketika berpaling (selesai) manusia dari sembahyang maktubah (fardhu yang lima) telah berlaku semenjak masa Nabi s.a.w . Berkata Ibnu Abbas r.a: Daku tahu para sahabat telah selesai sembahyang bila aku mendengarinya ( iaitu zikir kuat)}.
-riwayat al-bukhari dan muslim.

Wednesday, July 19, 2006

Takziah untuk al-Habib Sayyid Ahmad Semaith -Ulamak Singapura.

Assalamualaikum wbt

Untok sesiapa yang mengenali beliau, membaca puluhan buku buku ilmiah Islam yang beliau telah menulis atau menterjemahkan, di maklumkan yang salah sa orang ulamak yang telah banyak berjasa telah pulang ke Allah swt.

Beliau telah terlibat dalam satu kemalangan berdekatan dengan batu Pahat Johor pada hari Sabtu lepas. Beliau dalam perjalanan ke Kl untok mengajar pada kelas di Masjid baitul Aman, Ampang seperti yang lazim di lakukan setiap bulan. Beliau juga telah di kebumikan di batu Pahat Johor, dan di doakan, akan Allah s.w.t menerima beliau sebagai sa orang syuhadah.

Sa orang lagi guru kami telah pulang......antara karangan terbaru beliau--

Kitab Al-Adzkar,karangan Imam Nawawi,terjemahan Syed Ahmad Semait,Pustaka Nasional.

beliau mengarang dan menterjemahkan berpuluh malah beratus buku-buku agama dari teks kitab-kitab klasik Arab yang sangat bernilai.. al-fatihah untuk beliau..

Monday, July 17, 2006


Bahana campur urusan ibu -bapa Nabi s.a.w.وقد سئل القاضى أبو بكر العربى أحد المالكية عن رجل قال أن أبا النبى فى النار فاجاب بأنه ملعون لأن الله تعالى قال : ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والأخرة وأعدلهم عذابا مهينا


ولا أذى أعظم من أن يقال : اباه فى النار

Sesungguhnya telah ditanya al-Qadhi Abu Bakar al-Arabiy , salah seorang ulamak mazhab Maaliki berkenaan seorang yang mengatakan bahawa Bapa Nabi s.a.w dalam Neraka.
Beliau menjawab orang itu "Mal'un" kerana Allah ta'la berfirman:

{Sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah dan Rasul Nya mendapat laknat didunia dan akhirat , dan menyediakan Allah bagi mereka Azab yang sangat menghinakan}
S. al-Ahzab ayat 57.


Tiada suatu perkara yang lebih menyakitkan yang lebih besar, jika dibandingkan dengan perkataan "Bapa Nabi dalam Neraka".وكيف لا وقد روى ابن منده وغيره عن ابى هريرة قال جاءت سبيعة بنت ابى لهب الى النبى فقالت يارسول الله ان الناس يقولون أنت بنت حطب النار فقام رسول الله وهو مصعب فقال ما بال أقوام يؤذونى فى قرابتى ومن آذانى فقد آذى اللهBetapa tidaknya?,

Sesungguhnya telah meriwayat oleh

Imam Ibnu Mandah dan selain beliau dari Abi Hurairah r.a beliau berkata : Telah datang subai'ah binti Abi Lahab kepada Nabi s.a.w. , maka mengadu Ia, Wahai Rasulullah , Sesungguhnya manusia berkata "Engkau anak perempuan pembawa bahan bakar Api Neraka". Lalu Rasulullah s.a.w bangun dengan keadaan kesusahan sambil bersabda: " Apa kah yang terjadi pada orang ramai, mereka menyakiti daku berkenaan kerabatku. Sesiapa yang menyakiti daku sesungguhnya telah menyakiti Allah ".

- hasyiah tahkik al-maqam ala al- kifayah al-awam, al-allamah al-Sheikh Ibrahim al-Baajuri . m.s 13.


Oleh yang demikian , kalau nak mengulas pun hendaklah mengatakan yang baik-baik saja berkenaan mereka. Kalau tidakpun diam je lah. jangan memandai-mandai.

Sebenarnya tidak terdapat satu NAS al-Quran atau Hadis Sahih mutawatir yang qathie , yang boleh dijadikan sandaran pada i'toqod ibu bapa Nabi s.a.w berada dalam neraka wal iyyazabillah.. Tidak dijumpai satu keterangan pun dalam soal ini yang memuaskan, boleh dijadikan dalil.

Sesahih-sahih keterangan , hanya satu Hadis riwayat Imam Muslim saja yang masih dipertikaikan disudut Isnad dan Matannya.

Keterangan-keterangan yang dipertikaikan ,tidak boleh dijadikan HUJJAH dalam soal akidah.

Oleh yang demikian jauhilah sifat mereka yang lancang dan celupar mulut terhadap silsilah keturunan Rasul s.a.w. Lebih-lebih lagi dengan hanya berdasarkan asas yang tidak kukuh.

Tak do kojo jangan cari kojo jang,

kojo pulak tu mobahayo,,

mak bapak Nabi jangan main-main jang,

jangan kao teghikut oghrang nak ke nerako.Ulasan yang tahkiknya berkenaan isu ini :

Hadis Muslim yang manjadi asas pertikaian:

Daripada Hammad ibn Salamah daripada Thabit, daripada Anas ibn Malik " Sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a.w.

" Wahai rasulullah s.a.w , dimanakah bapaku?. Rasulullah s.a.w menjawab " Didalam neraka" . tatkala lelaki tersebut berpaling, Rasulullah s.a.w memanggilnya lalu berkata , ' Sesungguhnya bapaku dan bapamu didalam Neraka".


Imam Nawawi yang mengkomentari hadis ini didalam Syarah Muslim berkata:

"Hadith ini menunjjukkan bahawa sesiapa yang mati dalam tempoh Fathrah , akan tetapi terlibat dalam penyembahan berhala tergolong dari kalangan ahli Neraka . hujjah yang mengatakan bahawa mereka tidak sampai seruan dakwah dari Nabi Ibrahim a.s serta dari Nabi-nabi yang lain tidaklah diterima sebab seruan telah diberi.".Sebab –sebab tidak sah kehujahan hadis Muslim tersebut :

1.Tiada pula didapati Imam Nawawi mengatakan Ibu-bapa Nabi s.a.w dalam neraka.

2.Lagi pula jika diperhatikan komentari Imam Nawawi tersebut, yang jelas maksudnya ditujukan kepada mereka yang hidup disekitar tempoh fathrah (tempoh masa tiada diutuskan seseorang Rasul contohnya jarak masa antara Nabi Isa a.s dan Nabi Muhammad s.a.w ) tersebut, jika mereka menyembah berhala, sedangkan tidak terdapat sebarang NAS yang menunjjukkan Ibnu-Bapa Nabi s.a.w pernah menyembah sebarang berhala, atau mengadakan suatu perkara yang menunjjukan mereka pernah bertuhankan berhala .

3. Ayat Quran yg mensabitkan Ahli fathrah terlepas dari Neraka, apabila ayat quran yang bertentangan dengan hadis ma'lul, mestilah tertolak kesahihan makna hadis tersebut daripada kehujahannya, atau perlulah diihtimalkan kepada suatu makna yang patut.

4. Hadis yang dipertikaikan sanadnya …….. ya.. memang lah kalau dipandang disudut ulasan Imam Nawawi tersebut nampaknya bercanggah dengan makna ayat Quran yang mensabitkan ada ahli Fathrah.. tetapi adakah anda akan berpegang dengan satu dalil yang tidak berfaedah apabila ianya bercanggah dengan al-Quran?. Lebih-lebih lagi bila diperhatikan , Imam Nawawi hanya mentafsirkan makna-makna hadis tersebut saja, tanpa catitan bahas isnad dan sebagainya disudut percanggahan. Betul, memang betul ulasan Nawawi, tapi hanya disudut makna hadis saja. Lagipula, hadis-hadis yang isnadnya ma'lul begitu tidak sah dibuat pegangan akidah... wallahu a'lam....

Jawapan Dr Muhammad Said Ramadhan al Buthi: klik le sini

السوال

قرأت في كتابك (مع الناس) أن أهل الفترة مغفور لهم لقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) ولكنني قرأت في بعض كتب الحديث ورد فيها ثلاثة أحاديث لا تتفق مع هذا في الظاهر:

أولها: حديث عائشة رضي الله عنها و عبد الله بن جدعان رضي الله عنه فرد عليها النبي صلّى الله عليه وسلّم بأنه لم يقل يوماً ربِّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين

ثانيها: حديث امرؤ القيس حامل لواء الشعراء في النار

ثالثها: أنه لم يؤذن لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم في أمه

و هل يوجد كتاب لسماحتكم يبحث في هذا الموضوع ومن لم يصله الإسلام في العصر الحديث؟

الجواب:

جمهور العلماء على أن أهل الفترة ناجون يوم القيامة، وأقوى دليل لهم على ذلك قول الله تعالى: {وَما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً}.

والجواب عن الأحاديث التي ذكرتها، أن بعضها كان قبل نزول هذه الآية التي هي في سورة الإسراء، وهي من أواخر ما نزل في مكة. وبعضها كحديث امرئ القيس، أن امرئ القيس وإن لم يدرك الإسلام، ولكنه أدرك العقائد الإيمانية بالله تعالى إجمالاً غير أنه لم يضبط سلوكه بمقتضى ذلك.

والمرجع الذي بوسعك أن تعود إليه في هذا الموضوع، مما قد كتبته هو كتابي ((كبرى اليقينّيات الكونية)).