Saturday, July 22, 2006

Siri 1.
FAHAMAN YANG SAHIH PADA AL- SUNNAH DAN AL- BID'AH.
Disediakan

OLEH :
AL-USTAZ ABD RAOF AL-BAHANJI AL-ALIYY.
http://pondoktampin.blogspot.com


Saya telah menjanjikan dulu dimukaddimah kitab ini untuk meyajikan satu tajuk khas yang membincangkan hadis-hadis (al-sunnah dan al-Bid'ah), kerana disebabkan kesilapan faham terhadap al-Sunnah dan al-Bid'ah dan hadis-hadis Nabi s.a.w , membunuh lah oleh debu-debu halus dengan memakaikan membid'ahkan, mensyirikkan dan mengkufurkan Ahli Kiblat dan Ahli Tawhid dikalangan sesiapa saja yang bercanggah dengan pendapat sebahagian guru dan guru-guru mereka seperti yang telah berlaku tuduhan terhadap khasnya pada dua orang Sheikh iaitu Ibnu Mani' dan al-Tuwaijari dan sesiapa yang sependapat dengan mereka amnya………………..Al-Sunnah dan al-Bid'ah.


Al-Sunnah dan al-Bid'ah adalah dua perkara yang berlawanan pada tuturan Soohib al- Syara' , maka tidak dapat didefinasikan salah-satu dari keduanya melainkan dengan mendefinasikan pasangannya, dengan makna bahawa keduanya adalah saling berlawanan, (dengan sebab berlawanan definasi, ternyata segala perkara).

Sesungguhnya kebanyakan pengarang telah mendefinasikan makna al-Bid'ah terlebih dulu dari al-Sunnah , maka sebab itu mereka jatuh kejurang yang sempit yang tidak mampu untuk keluar darinya dan berlumuran dengan dalil-dalil yang bercanggah dengan penta'rifan al- Bid'ah mereka . Jika mereka mendahulukan definasi al-Sunnah nescaya mereka dapat keluar dari kekeliruan dengan dhobith- dhobith yang tidak bercanggahan. Rasulullah s.a.w dalam hadis-hadis berkenaannya, bersungguh-sungguh mendahulukan mendefinasikan al-Sunnah , kemudian barulah dengan pasangannya yang berlawanan iaitu al-Bid'ah , seperti yang dilihat dalam hadis-hadis yang berikut:

1. Hadis Jabir disisi Muslim:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته : ويقول أما بعد فأن خير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة{ Adalah Rasulullah apabila berkhutbah , merah kedua mata baginda dan meninggi suara. Baginda bersabda : Amma ba'du ,maka sebaik-baik hadis itu adalah Kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad dan sejahat –jahat perkara adalah perkara baru. Tiap-tiap perkara baru adalah Bid'ah , dan setiap bid'ah adalah sesat.}. AL-Bukhari telah mentakhrijkannya sebagai mawquf atas Ibnu Mas'ud.

No comments: