Thursday, July 20, 2006

ZIKIR KUAT SELEPAS SEMBAHYANG.

أخرج الشيخان عن ابن عباس قال : ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبى

قال ابن عباس كنت أعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته{Dari Ibnu Abbas r.a: Sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir ketika berpaling (selesai) manusia dari sembahyang maktubah (fardhu yang lima) telah berlaku semenjak masa Nabi s.a.w . Berkata Ibnu Abbas r.a: Daku tahu para sahabat telah selesai sembahyang bila aku mendengarinya ( iaitu zikir kuat)}.
-riwayat al-bukhari dan muslim.

No comments: