Saturday, September 23, 2006


Ramdhan al -Mubarak...
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم

Thursday, September 21, 2006

Anjing tidak Najis pada mazhab maliki ?.. kalau gitu Boleh dimakan?...


Kita nukilkan sedikit ulasan para ulamak muktabar seperti dibawah;

1. Sheikh Imam Abdul Wahab al Sya'rani.

"Dan serta Qaul Maalik , sucinya bulu kasar, bulu halus dan bulu yang lembut... secara mutlak tanpa pengecualian, samada binatang yang halal dimakan dagingnya seperti na'am (ternakan berkaki empat, lembu ,kambing dsb) , atau YANG TIDAK DIMAKAN SEPERTI ANJING dan himar (kaldai, donkey)". al-mizan jilid 1 m.s 116. darul fikar tanpa tahun. cetakan lama.

2. "Dan pendapat Malik yang berkata suci Nya pada KETIKA HIDUP, tiada disisi kami dalil kenajisanNya pada ketika hidupNya".. rahmatul ummah m.s 7 ditepi al-mizan .


3. Berkata Sayyidi Ali al-Khawwas: " Tiada kami dapati dalil atas kenajisan zat Anjing (ketika hidup dan matinya) melainkan Hadis, yang telah menegah oleh Tuan punya Syariat, dari menjual dan memakan harga jualanNya".

4. al-Imam al-Sheikh Abdul Wahab al-Sya'rani: "Dan sesungguhnya telah sependapat para ahli kaysaf , makan dan minum sisa lebihan SISA LEBIHAN ANJING mewarisi keras hati , hingga seseorang itu tidak akan berasa sedih bila mendengar wa'adz (nasihat) dan tidak (mampu) melakukan kebajikan , dan sesungguhnya telah mencuba demikianitu oleh seorang dikalangan sahabat kami yang bermazhab Maaliki , beliau minum susu dari sisa Anjing , selama 9 bulan beliau tertahan hatinya dari mau membuat kebajikan-kebajikan hingga hampir-hampir binasa ia" . ..al-mizan al-kubro m.s. 114 .. darul fikar, tanpa tahun.