Friday, June 06, 2014

Pandangan Al Faqir terhadap Shawkani

Pandangan al faqir terhadap ketokohan Shawkani dan karangan beliau yang bermutu.

Shawkani. Ulama dari Sanaa, Yamen. Dikatakan orang awwalin yang menyusun fikah muqarranah (perbandingan pendapat-pendapat mazhab fikah). Tetapi ada lagi mereka yg lebih awal dari beliau. Terdapat ulamak dikurun ke 8 hijrah . Misalnya, Sheikh Abdul Wahab al - Sya'raani yang telah mengarang kitab fikah muqarranah (perbandingan) 4 mazhab berjudul " AL MIZANUL KUBRO" yang sangat hebat.

Terdapat kritik ulamak terhadap Shawkani dibidang fikah dan ushulnya sahaja disebabkan antaranya beliau telah meluas -luaskn ijtihad baru pada masalah yang sudah ada ijtihadnya.
Shawkani, didapati sedikit bermasalah dalam fahaman fikahnya.
Soal: Betulkah ustaz, pendapat Imam Syawkani ini kita boleh pakai dalam masalah fiqh sahaja, tetapi dalam masalah tauhid kita tidak boleh ikut?.

Jawab: Tidak betul.
Sebab dibidang Tawhid beliau pengikut aliran Asyairah.
Kitab Irsyadul Fuhul beliau sebagai contoh. Didalamnya ada pandangan beliau yang tersendiri dibidang ushul yang ditolak ulamak mazhab. Tetapi bab takwil ayat-ayat mutasyabihat dalam quran, beliau mengulas dengan ulasan yang sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk menolak hujjah fahaman tajsim yang tidak shorih seperti fahaman Wahabiyyah. Perbahasan beliau sesuai dengan Asyairah dan Maturidiyyah . Sebab itu ulamak kita pun pilih pilih juga apa Shawkani kata. Pada hal kalau tidak dirujuk kitab Shawkani pun tiadak ada masalah. Munkin ulamak mengambil pandangan Shawkani sebagai hujah dakwah untuk kepada golongan Wahabiyyah.
Begitu juga dl bab- bab tafsir dan penilaian hadis-hadis, penulisan Shawkani sangat baik. Cuma bukan sebagai rujukan utama.

Ulamak kita tidak ada yang mengiktibar Shawkani sebagai tokoh utama ulamak mazhab.
Walaupun kitab-kitab karangan beliau terdapat yang bermanfaat. Tetapi beliau bukanlah sebagai tokoh yang biasanya ditonjol-tonjolķan.
Kitab "Irsyadul Fuhul" , itu contoh kitab Ushul fikah muqarranah terbaik. Tapi bukan sebagai rujukan utama dalam bidang ushul fiqh.

Mungkin juga ulamak kita telah membahasakan petunjuk ini dengan maksud " Jika dipakai pendapat-pendapat Shawkani dibidang fikah dan ushulnya, kenapa tidak dipakai dibidang tawhid, tafsir dan hadis?". Wallahu a'lam.