Tuesday, May 02, 2017

Kepala mayat lelaki semasa disembahyangkan, letak arah mana?


Kepala mayat lelaki diletakkan disebelah kiri imam , maknanya mengirikan kiblat.

Kepala mayat perempuan diletakkan disebelah kanan imam , maknanya menganankan imam.

Masalah ini disebut didalamkitab Furu'   Masaail muka surat 173 juzuk awal,