Saturday, February 14, 2009

Sinopsis Rumahtangga Rasulullah s.a.w.

Nikah untuk agama

7 orang lagi masih dalam taraf pinangan Rasulullah s.a.w dan mereka menolak kerana anak-anaknya masih kecil, takut mengganggu Rasulullah s.a.w dan sebagainya dan seorang saja iaitu Dlubla’ah yang ditolak oleh Rasulullah s.a.w setelah mendapat penerangan dari sahabat-sahabat tentang sifat wanita tersebut. **
Menurut Syihabul Millah wad Din Al-Qastalani, hanya 5 orang yang telah disentuh (disetubuhi) Rasulullah s.a.w kemudian Rasulullah s.a.w ceraikan, selain di antara semua isteri baginda 9 orang itu sebab yang 9 itu tetap tak tersentuh masalah besar. Demikianitu berlaku kerana ada hal-hal yang perlu baginda lakukan sedemikian. Menurut pendapat setengah ulama, adalah kerana kekurangan-kekurangan yang ada pada sifat mereka, yang telah diketahui Rasulullah s.a.w . Dengan harapan sikap mereka dapat berubah tetapi ternyata tidak berganjak. Supaya jangan terganggu untuk memimpin umat Islam di dalam dan di luar negara, maka itulah tindakannya. Bagi Rasulullah s.a.w, perkahwinan itu bukan untuk urusan nafsu.

Setelah menyelami perkembangan fikiran dan inti perjuangan Para Sahabat pada zaman Rasulullah s.a.w , kita akan dapati semua perkahwinan kesemua mereka tidak berdasarkan cinta kepada nafsu tetapi mempergunakan tenaga nafsu untuk mencintai Allah s.w.t dan mencintai segala apa yang dicintai untuk mencintai Allah s.w.t.

** peri hidup Muhammad Rasulullah s.a.w . jilid 2 cetakan 3 ; 1053-1055.

Friday, February 13, 2009

Sinopsis Rumahtangga Rasulullah s.a.w


Ummahaatul Mu’minin.

1. Khadijah al Kubro.
2. Saudah binti Zum’ah.
3. .Aaisyah binti abi Bakr.
4. Hafshah binti Umar.
5. Ummu salamah.
6. Zainab Binti Jahsy.
7. Shofiyyah binti Huyyai.
8. Juwairiyyah binti al Harith.
9. Maimunah binti Al Harith.
10. Mariah al Qibthiyah.
11. Ummu Habibah.


Rasulullah s.a.w berakhir hanya dengan 9 orang Isteri.

Setiap orang yang pernah membaca sejarah dan mengetahui sifat-sifat orang besar akan hairan dalam hal ini, bagaimana Rasulullah s.a.w mengendalikan keluarga yang besar.

Agar kita tidak terlupa, Rasulullah s.a.w berakhir hanya dengan 9 isteri , yang lain itu adalah hamba (Ummul Walad) ada 4 orang , antaranya Siti Mariah, sementara Siti Raihanah pula , ada yang mengatakan sebagai Ummul Walad dan ada yang mengatakan Ummul Mukminin, dan ini pendapat yang kuat.

Sembilan orang itu pula ialah Saudah, Aisyah, Hafshah, Zainab binti Jahsyi, Ummu Salamah, Juwairiah, Safiah, Ummu Habibah, Maimunah.

Rasulullah s.a.w juga mengahwini sejumlah wanita lain, ada yang mengatakan 12 orang dan ada yang mengatakannya 23 orang dan yang telah dipinang Rasulullah s.a.w tetapi menolak dengan minta uzur kerana anaknya masih kecil dan sebagainya 6-7 orang. Semuanya menjadi 30 orang. Di antaranya yang 30 orang ini, 23 orang semuanya telah dinikahi Rasulullah s.a.w , kemudian diceraikan Rasulullah s.a.w dengan baik, diberi hadiah dan dihantar kembali kepada keluarganya dengan baik. Dua orang di antara 23 orang itu Rasulullah s.a.w telah nikah dengan mereka, melalui wali gadis itu yang datang bersama utusan kaumnya, tetapi anak gadisnya masih di kampung dan akan dikirim ke Madinah, tetapi tidak sempat kerana Rasulullah s.a.w wafat.