Monday, March 11, 2013

kalau imam takbir tak cukup atau boleh kah makmum takbir sedangkan imam tidak takbir? - Sembahyang Hariraya.

soalan: slm. kalau imam takbir tak cukup, contohnya 3 x sja rkat prtma. mkmum cmna ust.

atau boleh ka mkmum tkkbir sdgkn imm x?


al ustaz Jawab:

Soalan 1:  Kalau imam takbir tak cukup, contohnya 3 kali  sahaja pada rakaat pertama makmum.

Jawab:Makmum boleh sempurnakan takbir yang kurang itu dalam rakaat ke 2. Itupun jika imam juga takbir pada rakaat kedua tersebut,   qaul ini  menurut Sheikh Ramli.

Kalau  menurut  Ibn Hajar, makmum hendaklah ikut sahaja imam. Tidak ada tambah takbir lagi pada rakaat kedua . Maknanya pada rakaat ke 2  tidak ada takbir lagi samada imam atau makmum- ini menurut Sheikh Ibnu Hajar.  Qaul ini Shekh Ibnu Hajar  ini  biasa diamalkan dalam masyarakat kita .Soalan 2: Bolehkah makmum takbir sedangkan imam  tidak takbir pada rakaat  pertama atau kedua?.

Jawab:  Pada rakaat  pertama , Tidak ada lagi takbir makmum, makmum kena ikut saja imam, maksudnya , bila imam langsung tidak takbir pada rakaat pertama , makmum tidak adalah lagi  takbirnya .  Kalau imam tidak takbir juga pada rakaat kedua , makmum juga tiada ada takbirnya.   masalah ini  ini tidak ada  khilaf antara Sheikh Ibn Hajar dan Sheikh  Ramli..  Khilaf berlaku hanya pada rakaat kedua , iaitu: Bila imam takbir pada rakaat kedua menurut qaul Sheikh Ramli yang membolehkan takbir 7 kali atau kurang dari 7 bila tidak dibacakan pada rakaat pertama , hendaklah dibacakan dia pada rakaat kedua, maka makmum bila dengar atau tahu saja imam takbir, maka makmum hendaklah takbir. .

Didalam Ibarat  kitab fikah.,  sunat makmum tidak mengikut  imam yang takbir lebih dari bilangan sepatutnya. Contohnya : Imam takbir lebih dari 8 kali  pada rakaat pertama, maka makmum takbir 7 sahaja.  Sebaliknya kalau imam takbir kurang pula, contohnya : 3 kali sahaja , maka  3 kali jugalah  makmum takbir, walaupun imam itu mazhabnya lain dari mazhab makmum, misalnya kita sebagai makmum bermazhab Shafie, sepatutnya takbir 7 kali dirakaat pertama, sedangkan imam kita mazhab Maliki , takbirnya 3 kali , maka kita hendaklah takbir 3 kali sahaja.  Kalau takbir lebih?.  Makruh.


  (Perhatian) : Kalau imam selepas fatihahnya, teringat  tidak membaca takbir lagi , kemudian  dia bertakbirnya pula. maka sembahyang  imam atau makmum tidak batal.  Istimewa jika ditaklid  Qaul Qodim yang mengharuskan  buat begitu.  Makmum adakah  mengikut imam takbir atau tidak boleh ikut?  Jawab: Kalau makmum ikut, makruh, tidak batal sembahyang. Melainkan jika makmum taklid juga qaul qadim itu, Maka Harus juga..tidak makruh , tidak batal. wallahu a'lam.

(Furu') Masalah: Makmum sembahyang raya berimamkan imam sembahyang subuh?.

Jawab: Maka makmum sunat juga takbir 7 kali rakaat pertamanya, 5 kali rakaat keduanya.