Thursday, March 27, 2014

Terjemahan terbaik setakat ini.


Kitab Idoohul Bab- Sheikh Daud al Fathoni. Bab Nikah.

Kitab yang sangat besar manfa'at, sangat masyhur dikalangan penuntut ilmu , sangat berkat, gaya bahasa yang termudah jika dibandingkan antara karangan Sheikh Daud dan mengadungi kaedah2 ilmu yang penting.  Karangan  yang sangat mantap dibidang munakahat, sebab rujukkanny terus kepada 4 buah kitab  utama  sebagai rujukan mazhab. 1. Tuhfah, 2. Nihayah, 3. Fathul Wahhab. 4. al-Uddah Wassilah . wassalam.