Friday, December 31, 9999

"IF YOU TO COUNT THE BOUNTY OF ALLAH, YOU CAN'T"


Amma ba,du.
Selamat berkenalan kepada para penjaring . Semoga Allah memberi manfaat kepada kita pada segala nikmat yang telah dianugerahkan kapada kita.
Bersyukur maksudnya, melaksanakan semua fungsi nikmat yang telah di anugerahkan menurut perintah Allah s.w.t dan Rasulnya s.a.w.

Contohnya , kita melihat al-Quran ,membaca dan menghafaznya, ini bermakna kita bersyukur dengan nikmat mata, lidah, fikiran dan hati.


Sebalik nya jika kita melihat, berkata dan mengingati perkara yang dilarang Allah , akan membawa maksud , kita tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmatNya , sekalipun kita tidak memahami keadaan-keadaan tersebut.
wassalam.
pondok_tampin@yahoo.com




As Sultan Muhammad Al Fateh.
Hadis yang telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Tarikh al Kabir dan al Saghir, Imam Ahmad dalam al Musnad , al Bazar , Ibnu Khuzaimah, al Thabarani , al Hakim telah mensahihkannya dan telah diakui pentashihhan al Hakim tersebut oleh al Zahabi, Imam Sayuthi telah merumuzkan hadis tersebut dengan tanda "Sahih" dalam Jamik al Saghir beliau. Iaitu hadis :

لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير اميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش
"Akan ditawan kota Kostantiniah , maka (yang dapat menawannya adalah) Sebaik-baik Raja , adalah Rajanya dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya .."... Maka adalah suatu yang tidak dapat dinafikan didalam sejarah, bahawa Sulthan Muhammad al Fateh ( yang dapat menawan Kostantaniah lalu menukarkannya menjadi Islambuli/Istanbuli).



Setiap Insan wajib mencari kebenaran . Kebenaran setiap hari dipohon kepada Tuhan, 17 kali sehari. Ihdinashirothal mustaqim. Apakah shirotal mustaqim itu?. Tiada lain melainkan shirothal lazina an am ta alaihim, minanabiyyiina washiddiqqin washuhada i washolihin. Jalan yang lurus itu ada lah jalan orang yang telah diberi pertunjuk dari kalangan para Nabi, Orang Shidiq (yang benar seluruh keadaannya) , Orang yang syahid dan Orang yang solih.

Memahami keadaan ini, yang dimaksudkan oleh Allah s.w.t "JALAN YANG LURUS", bukanlah semata-mata dengan meneliti al-Quran dan al-Hadis sahaja tanpa menoleh kepada manusia dikalangan para hambaNya yang terpilih, yang telah mengikuti al-Quran dan al-Hadis dengan cara yang benar. Maka mengikuti Para Nabi a.s , Para Ulama r.a yang soleh yang beramal dengan ilmunya, menuruti fatwa mereka yang sahih, mengikuti ijtihad mereka yang teramai (jumhur) adalah terkandung dalam intisari surah al-Fatihah. insyallah.. Adalah fahaman yang salah dan menyeleweng , jika dikatakan mengikuti ijtihad mereka yang teramai (jumhur) sebagai tidak mengikuti al-Sunnah/al-Hadis. Wassalam.





Friday, January 16, 2015

Daurah Sunan Sittah kali ke 3- Untuk Sunan Nasaie dan Sunan Ibnu Majah. 5 - 22 Febuari 2015 m .




Objektif Daurah Hadis 





Method penulisan Sunan Nasaie 




Method penulisan Sunan Ibnu Majah




Biodata Pengajar Jemputan Khas - al Allamah Sheikh Samer An Nass. 


boleh lihat  website English, atau web sheikh samir atau  facebook beliau atau dalam YouTube




PERHATIAN:
Kepada mereka yang berkenaan sila ambil perhatian .

Kepada mereka yang berminat sila pastikan kemampuan untuk menanggung dan menerima ilmu yang akan disampaikan, sebab semua penyampaian adalah dalam bahasa arab tiada terjemahan. Para guru, Ustaz dan Ustazah, Para penuntut ilmu menegah dan peringkat tinggi  daripada Pondok , Madrasah, Sekolah Tinggi Agama dan Universiti adalah sangat digalakkan. 
Maklumat lanjut akan diupdatekan dari semasa ke semasa ,  insyallah.







Thursday, November 13, 2014

Program tafaqquh Ilmu tawhid- Kitab Matan Ummul barahin dan Jawharah Tawhid.

Dengan Harapan kehadiran lebih ramai pencinta Ilmu dan ahli sunnah wal jama,ah,.

Friday, November 07, 2014

Monday, October 27, 2014

Bukan soal taksub mazhab

Program " Saya nak sentuh Anjing". tidak sepatutnya diberi keizinan oleh pihak berkuasa agama.
Sebabnya : Bukan soal taksub mazhab, tetapi, apa alasan yang kukuh sehingga perlu diadakan majlis khas seperti itu dengan terbuka?.
memang tak ada alasan. alasan2 yang diberikan hanya sekadar alasan tidak matang. dan penyokong2 yang bersuara selepas timbul kritikan pun tiada idea yang bernas nampaknya.
Faktor yang sangat jelas untuk tidak lagi diadakan majlis seperti itu ada 2:
1. memandangkan tiada langsung anjuran agama melalui hadis2 Nabi s.a.w maupun para sahabat r.anhum untuk merapatkan tubuh badan manusia dengan haiwan yang bernama anjing. kalau pun dikatakan air liur anjing tidak dihukum najis samada mutawasitah atau mughallazah mengikut mazhab2 fikah selain Mazhab Shafie?, itupun bukan hujjah yang kukuh ,sebab semua Mazhab bersetuju untuk membasuh setiap benda yang dijilat oleh lidah anjing.
Perintah membasuh adalah maktub didalam hadis2 yang sahih dari Nabi s.a.w, oleh itu tiada terdapat percanggahan pendapat para fukaha atas tuntutan basuh ini.
Cuba perhatikan banyak hadis2 yang menunjjukan makna "jahui dari jasad anjing" kalau pun ada manfaatnya boleh diambil, mestilah dalam bentuk menjauhi juga iaitu keharusan mengambil anjing sebagai penjaga harta benda, rumah dan kebun. tetapi tidak boleh dibawa masuk kedalam rumah.
- hadis2 perintah membasuh jilatan anjing yang kena pada setiap bekas trmasuk lah tubuh.
- hadis2 yang melarang memelihara anjing2,
- hadis2 yang melarang mengambil hasil jualan anjing disamakan dgn hasil perempuan jalang.
- hadis2 yang melarang masuk anjing kedalam rumah , malaikat tidak masuk rumah yang didalamnya ada patung dan anjing.
- dalam fathul baari.. larangan Saidina umar r.a. , membiarkan anjing masuk kedlam masjid Nabi dan berkeliaran .
- dan banyak lagi..
cuba fikir.. apakah maksud larangan2 Nabi s.a.w tersebut maknanya kita disuruh mendekatikan diri kita dengan anjing2, kucup2, biarkan dijilat2nya?...
Hadis2 tersebut maknanya kita disuruh karib dgn anjing atau menjauhinya?.
2. Menghormati fatwa2 Syariah adalah wajib. Semua Ulamak Islam telah Ijmak terhadap kewajipan menghormati fatwa2 syarak.
Jika pengajuran majlis2 seperti itu atas niat untuk melekeh2kan fatwa mazhab shafie yang telah berakar umbi diamalkan di tanah melayu ini, maka saya tidak berani menhukum haram perbuatan tersebut , tetapi maksud dari teks para ulamak menghukumkan begitu. wallahu a'lam.