Sunday, September 25, 9707

"IF YOU TO COUNT THE BOUNTY OF ALLAH, YOU CAN'T"


Amma ba,du.
Selamat berkenalan kepada para penjaring . Semoga Allah memberi manfaat kepada kita pada segala nikmat yang telah dianugerahkan kapada kita.
Bersyukur maksudnya, melaksanakan semua fungsi nikmat yang telah di anugerahkan menurut perintah Allah s.w.t dan Rasulnya s.a.w.

Contohnya , kita melihat al-Quran ,membaca dan menghafaznya, ini bermakna kita bersyukur dengan nikmat mata, lidah, fikiran dan hati.


Sebalik nya jika kita melihat, berkata dan mengingati perkara yang dilarang Allah , akan membawa maksud , kita tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmatNya , sekalipun kita tidak memahami keadaan-keadaan tersebut.
wassalam.
pondok_tampin@yahoo.com
As Sultan Muhammad Al Fateh.
Hadis yang telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Tarikh al Kabir dan al Saghir, Imam Ahmad dalam al Musnad , al Bazar , Ibnu Khuzaimah, al Thabarani , al Hakim telah mensahihkannya dan telah diakui pentashihhan al Hakim tersebut oleh al Zahabi, Imam Sayuthi telah merumuzkan hadis tersebut dengan tanda "Sahih" dalam Jamik al Saghir beliau. Iaitu hadis :

لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير اميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش
"Akan ditawan kota Kostantiniah , maka (yang dapat menawannya adalah) Sebaik-baik Raja , adalah Rajanya dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya .."... Maka adalah suatu yang tidak dapat dinafikan didalam sejarah, bahawa Sulthan Muhammad al Fateh ( yang dapat menawan Kostantaniah lalu menukarkannya menjadi Islambuli/Istanbuli).Setiap Insan wajib mencari kebenaran . Kebenaran setiap hari dipohon kepada Tuhan, 17 kali sehari. Ihdinashirothal mustaqim. Apakah shirotal mustaqim itu?. Tiada lain melainkan shirothal lazina an am ta alaihim, minanabiyyiina washiddiqqin washuhada i washolihin. Jalan yang lurus itu ada lah jalan orang yang telah diberi pertunjuk dari kalangan para Nabi, Orang Shidiq (yang benar seluruh keadaannya) , Orang yang syahid dan Orang yang solih.

Memahami keadaan ini, yang dimaksudkan oleh Allah s.w.t "JALAN YANG LURUS", bukanlah semata-mata dengan meneliti al-Quran dan al-Hadis sahaja tanpa menoleh kepada manusia dikalangan para hambaNya yang terpilih, yang telah mengikuti al-Quran dan al-Hadis dengan cara yang benar. Maka mengikuti Para Nabi a.s , Para Ulama r.a yang soleh yang beramal dengan ilmunya, menuruti fatwa mereka yang sahih, mengikuti ijtihad mereka yang teramai (jumhur) adalah terkandung dalam intisari surah al-Fatihah. insyallah.. Adalah fahaman yang salah dan menyeleweng , jika dikatakan mengikuti ijtihad mereka yang teramai (jumhur) sebagai tidak mengikuti al-Sunnah/al-Hadis. Wassalam.

Tuesday, May 19, 2020

Ibu Hamil hanya wajib qadho dan Fidyah yg tidak berganda
Ibu Hamil dibulan Ramdhan , hanya wajib qadho dan fidyah , kedua2nya tiada berganda atau bertambah. 
Orang2 tua yang lemah berpuasa juga sama hukumnya.
NASNYA:


Sheikh Mulla berkuliah ramdhan 2041


Sebahagian dari amal jariah Sheikh Munnla Yusof. Kuliah dibulan ramdhan.


https://www.facebook.com/117911043086193/videos/599643257293142https://www.facebook.com/117911043086193/videos/599643257293142/

Sunday, May 17, 2020

Sheikh Munnla Yusof meninggal dunia.

رحمه الله تعالىرحمة واسعة

Tuesday, May 12, 2020

Perkara yg sudah jadi adat muslimin , tidak di ingkari

‎وما فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا؛ فلا يُترك لأجل تعاطيهم إياه، فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بمن يفعل ما أذن الله عز وجل فيه. والله أعلم.

Boleh wakilkan byr fitrah

Dlm mjmuk nawawi kata gitu...

‎ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻞ ﻓﻲ ﺻﺮﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ اﻟﺘﻲ ﻟﻪ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﺈﻥ ﺷﺎء ﻭﻛﻞ ﻓﻲ

 اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻹﻣﺎﻡ ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻨﺎﻑ ﻭﻛﻼ ﻫﻤﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ . و الله أعلم

Monday, May 11, 2020

Takrif2 fakir disisi mutaakhirin mazhab kita, sangat melegakan.


1.Tuhfah...
2.Nihayah..,
3.Mughni..
4.Fathul Wahhab dan Hasyiah Jamal.
5. Hasyiah Bujairimi Iqna' dan Hasyiah Fatthul Wahhab.

Kitab2 Jawi ,.
1. Sabilul Muhtadin...
2. Bughyatut Thullab...
3. Kifayatul Muhtadi...
4. Kasful Litham..
5. Furu' Masail...
6. ...

Wujudkah fatwa harus diberikan zakat kepada penuntut ilmu dan guru2 walaupun mereka golongan yang mampu?.Soal: Wujudkah fatwa harus diberikan zakat kepada penuntut ilmu dan guru2 walaupun mereka golongan yang mampu?.


Jawab:  Wujud, ada banyak dalam naskhah2 kitab lama melayu.
Antaranya:

1. Kifayatu Muhtadi syarah Sullam mubtadi. Muka surat 154.


Bughyatut thullab ms 72  juzuk 2


Ahli Ibadat jika fakir disebabkan tiada usha yang layak dengannya , bolehkah menerim zakat?.Soal: Ahli Ibadat jika fakir  disebabkan tiada usha yang layak dengannya , bolehkah menerim zakat?.

Jawab: Boleh dan sah dibayarkan zakat kepadanya. sebab dia jadi fakir dengan sebab tiada usha yang layak dengannya. 

Imam al Ghazali menyentuh kelebihan berinfak dan bayar zakat kepada golongan fakir miskin yang solehen , yang beramal ibadat , abid, maksudnya mereka itu adalah orang yang jadi fakir sebab tiada bentuk usha yang sepadan dengan keadaan mereka, bukan pula dengan sebab menumpukan ibadat semata2 walau pun boleh usha mendapatkan nafakah dengan cara yang sesuai dengan kelayakan dan kebolehannya, yang seperti ini tidak sah diberikan zakat kepadanya. 

Ringkasanya: Mereka yang afdhal di berikan zakat dari para fukara , adalah yang abid, soleh lebih utama dari yang kurang ibadatnya walau pun sama2 bersifat fakir yang tidak mempunya pekerjaan atau usha yang layak bagi  mereka.  wallahu a'lam. 

Adakah sah bayar zakat kepada penuntut2 dan guru ilmu agama seperti pelajar dan guru2 di madrasah tahfiz dan pondok2?.

.
Soal: Adakah sah bayar zakat kepada penuntut2 dan guru ilmu agama seperti pelajar dan guru2 di madrasah tahfiz dan pondok2?.

Jawab: Sah dan lebih baik.


Nas2nya:

1.Dari kitab al Majmuk Syrah Muhazzab karangan Imam Nawawi r.a.: 


ونقل الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (6/190) عن الأصحاب أنهم قالوا: "ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع من التحصيل حلت له الزكاة؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية".
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع": "وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم وتعذر الجمع أُعطِيَ، لا إن تفرغ للعبادة وإطعام الجائع ونحوه".Ertinya: dinukilkan dari Ashab , mereka berkata: Jika mampu seseorang berusha yang layak dengannya untuk menghasilkan nafakah tetapi dia sebuk dengan belajar untuk mendapatkan sebahagian ilmu2 syarak, sekiranya jika dia menumpukan usha mencari rezeki , putuslah tumpuan menutut ilmu pula, maka dia layak untuk menerima bahagian zakat, sebab usha mendapatkan ilmu itu fardhu kifayah. 

(sekalipun dia kaya dengan usha yang layak, tapi boleh dimasukkan dibawah kategori asnaf
Fakir ).
2. Sheikh Khatib Syarbini pula berkata dalam kitab al Iqna'  : 

Dan jika sebuk mencari nafkah oleh seseorang penuntut/ pengajar  ilmu yang mampu berusha , hingga menyebabkan  tidak boleh tumpu pada ilmu, maka DIBERIKAN ZAKAT padanya.

Tidak pula boleh diberikan zakat kepada sesiapa yang sebuk beribadat atau khidmat memberi makan orang2 lapar atau sebagainya , hingga tidak sempat berusha mencari nafkah.

( sebab dia kekal bawah kategori kaya dengan usha yang layak ).