Thursday, September 21, 2006

Anjing tidak Najis pada mazhab maliki ?.. kalau gitu Boleh dimakan?...


Kita nukilkan sedikit ulasan para ulamak muktabar seperti dibawah;

1. Sheikh Imam Abdul Wahab al Sya'rani.

"Dan serta Qaul Maalik , sucinya bulu kasar, bulu halus dan bulu yang lembut... secara mutlak tanpa pengecualian, samada binatang yang halal dimakan dagingnya seperti na'am (ternakan berkaki empat, lembu ,kambing dsb) , atau YANG TIDAK DIMAKAN SEPERTI ANJING dan himar (kaldai, donkey)". al-mizan jilid 1 m.s 116. darul fikar tanpa tahun. cetakan lama.

2. "Dan pendapat Malik yang berkata suci Nya pada KETIKA HIDUP, tiada disisi kami dalil kenajisanNya pada ketika hidupNya".. rahmatul ummah m.s 7 ditepi al-mizan .


3. Berkata Sayyidi Ali al-Khawwas: " Tiada kami dapati dalil atas kenajisan zat Anjing (ketika hidup dan matinya) melainkan Hadis, yang telah menegah oleh Tuan punya Syariat, dari menjual dan memakan harga jualanNya".

4. al-Imam al-Sheikh Abdul Wahab al-Sya'rani: "Dan sesungguhnya telah sependapat para ahli kaysaf , makan dan minum sisa lebihan SISA LEBIHAN ANJING mewarisi keras hati , hingga seseorang itu tidak akan berasa sedih bila mendengar wa'adz (nasihat) dan tidak (mampu) melakukan kebajikan , dan sesungguhnya telah mencuba demikianitu oleh seorang dikalangan sahabat kami yang bermazhab Maaliki , beliau minum susu dari sisa Anjing , selama 9 bulan beliau tertahan hatinya dari mau membuat kebajikan-kebajikan hingga hampir-hampir binasa ia" . ..al-mizan al-kubro m.s. 114 .. darul fikar, tanpa tahun.

No comments: