Sunday, December 10, 2006Ar-Ruqas inda majlis al zikr ?....
al haawi lil fatawa- lil imam al sayuthi.. m.s 234 juzuk 2 , cetakan al riyadh al hadisiyah:
Masalah: Berkenaan satu jemaah ahli sufiyah , berhimpun dimajlis zikir , kemudian bangun seorang dari ahli jemaah dlm keadaan berzikir , sentiasa begitu disebabkan waarid yg didapatinya , adakah boleh dia buat begitu, samada dengan ikhtiarnya sendiri berlaku begitu atau tidak, adakah perlu ada orang yg menahannya dan melarangnya daripada buat begitu?..

Al jawab: Tidak ada (keperluan) mengingkarinya pada perbuatan begitu.Sesungguhnya telah ditanya dengan ain soalan tersebut kepada Sheikhul Islam Sirajuddin al Bulqini , maka beliau menjawab " Bahawa tidak dingkari pada (perbuatan lelaki tersebut) , tiada (hak seseorang penegah) menegah sesiapa yang sengaja buat begitu , dan tidak lazim ta'zir sebab ia sengaja buat begitu. Telah ditanya al Allamah Burhanduddin al Anbaasi maka beliau menjawab sepertiitu juga dan beliau menambah lagi : Bahawa sesorang yang mempunyai "HAL" maghlub (keadaannya yang dikalahkan) oleh HALnya, sedangkan orang-orang yang ingkar akan diharamkan dari merasai kelazatan TAWAJUD dan KEBERSIHAN minuman ... hingga akhir jawapannya: Kesimpulannya : Maka yang selamat adalah mentaslimkan (menyerahkan fahaman ) keadaan mereka kepada mereka sendiri (al qaum). Sebahagian Imam-imam Hanafiah menjawab serupa itu juga. Golongan Maliki semuanya menulis berkenaan persoalan ini dengan jawapan yang sama tanpa bercanggah. ...

( Daku berkata { Imam Sayuthi}) : Bagaimana boleh diingkarkan zikir cara berdiri dan orang yang berdiri berzikir?.. padahal sesungguhnya Allah ta'la telah berfirman { mereka yang berzikir akan Allah dalam keadaan berdiri dan duduk , dan atas lambung mereka ( sambil baring) }?... Telah berkata Siti Aisyah ra.ha { Adalah Nabi s.a.w berzikir akan Allah pada setiap keadaannya}.

Jikalau dihimpunkan pada (zikir keadaan ) berdiri sambil ruqas dan seumpamanya , maka tak bolehlah diingkari pada perbuatan mereka itu. Berlakunya sedemikian kerana sebab kelazatan shuyud atau wujdan . Sesungguhnya telah datang pada hadis { Telah menari (ruqs) Sayidina Ja'far bin Abi Tholib dihadapan Nabi s.a.w Semasa baginda bersabda { Dikau meyerupai kejadianku dan akhlakku} , sebab berlaku demikian kerana lazat tuturan sabdaan Nabi s.a.w padahal Nabi s.a.w tidak mengingkarinya.

Maka INI, telah jadi punca (dalil) pada keharusan ruqas disisi ahli sufi.
Sesungguhnya telah sah , berdiri dan ruqas dalam majlis zikir dan sama' , dikalangan segolongan imam-imam , salah-seorang mereka Sheikhul al-Islam Izzuddin bin Abdis- salam. 

...................

Komen:
Terdapat 3 dalil asas keharusan tarian dalam majlis zikir , menurut Imam Sayuthi dalam kitab al Hawi ini.
1. Ayat Al Quran .
2. Hadis pujian Nabi s.a.w kepada Sayyidina  Jakfar r.a.
3. Taqrir dan pengakuan dari Ulamak2 Besar Islam. 

No comments: