Wednesday, November 15, 2006

Petikan kitab Tanwir al Qulub oleh Sheikh Muhammad Amin al-Kurdi

di dalam membicarakan

Syarat-syarat Taqlid

(Klik sini)

No comments: