Sunday, October 29, 2006


Bolehlah kita menatap petikan isi kitab al- zawajir ini, insyallah ...

No comments: