Friday, September 15, 2006

SOALAN: ADAKAH WAJIB DISISI HUKUM SYARA' MEMBAYAR ZAKAT FITRAH KEPADA AMIL YANG DILANTIK PEMERINTAH?.

JAWAB:

1. Tidak wajib diserahkan pembayaran zakat fitrah kepada amil melainkan jika atas perintah waliyul amri ( raja/ sultan yang memerintah).

Ini adalah pendapat yang asah / muktamad dalam mazhab syafiey. Maka sesorang lebih afdhal membayar sendiri zakat fitrahnya kepada sesiapa yang berhak menurut yang muktamadnya. wallahu a'lam.

2. Membayar zakat fitrah menurut yang muktamad nya mestilah dilakukan dengan maknan asasi sesuatu tempat. Tetapi mutakhirin Shafieyah, telah berijtihad keharusan bertaklid kepada mazhab Hanafi , untuk membayar zakat fitrah memadai dan sah jika hanya dibayar dengan wang . Maka sebarang bentuk wang dan tukaran wang seperti wang pos dan cek , adalah boleh digunakan sebagai pembayaran , atau terus diposkan atau dibayarkan kepada amil adalah sah menurut pendapat terakhir ini.

3. Bagi pribadi saya, lebih baik beramal dengan pendapat muktamad . Iaitu dibayarkan dengan makanan asasi misalnya dengan beras, dan dibayar terus kepada mereka yang berhak tanpa melalui amil. wallahu a'lam.

No comments: