Thursday, August 16, 2012

Gharib Kasful Litham 16


Zakat Perniagaan, beli kereta niat untuk dijual pun kena zakat?


Soalan: Saya beli kereta sebuah sahaja dengan niat  akan menjualnya jika ada orang beli, adakah kena zakat ?.


Jawab: Wajib dizakatkan bila cukup syarat zakat perniagaan. 


 Nasnya: Khasful Litham juzuk pertama , muka surat 94.

" Maka wajib zakat Tijarah itu Rubu' Usyur harganya. Dan makna Tijarah itu iaitu memilik seseorang dengan berjual beli akan suatu dengan niat buat berniaga .................................................. tetapi jangan niat memutuskan daripada berniaga itu, maka manakala diniatkan ia hendak memutuskan berniaga seperti ia niat hendak menjadi matabenda itu akan perkakas rumah yakni petaruhan  rumah maka putuslah HAULnya  pada benda yang dibeli itu, dan jika hendak berniaga pula  berkendak pula niat yang lain serta Tasarufnya... tammat Khasful Litham.


Nas Kitab Lain :   Sheikh Omar al Khatib dalam buku Panduan Fiqah bab Zakat. muka surat 137 cetakan tahun 2011, menyatakan: 

: Kalau ketika membeli sebuah rumah, seorang itu berniat hendak menjualnya, maka wajib dikeluarkan zakat atas harga rumah itu setahun daripada  tarikh niat itu, sekalipun tidak dapat menjualnya, kecuali dibatalkan niat tadi sebelum cukup setahun.....

Kalau berjaya menjualnya  sebelum setahun, maka tidak kena zakat. Demikian juga hukumnya jika pada awalnya ia niat hendak tinggal (duduk) , kemudian hendak menjualnya , maka dikira haulnya (masa keluarkan zakat ) daripada tarikh niat menjual rumah. Begitu juga hukumnya dengan kereta. 

Untuk mengelakkan berlaku perkara tadi (kena keluarkan zakat sekalipun tak dapat menjual rumah) ,maka buatlah niat seperti berikut :
" Aku niat hendak tinggal dalam rumah ini. Sekiranya ada orang hendak membelinya , maka aku akan menjualnya".
Dengan niat semacam ini  , tidak kena keluarkan zakat sekalipun telah sampai setahun, bila tidak ada pembeli.
Demikian juga , bila dikosongkan rumah itu (yakni tidak tinggal dan tidak disewakan ), tidak kena keluarkan zakat.:... Buku Panduan Ilmu Fiqh- al Allamah Sheikh Omar al-Khatib - Ulamak Singapura.
No comments: