Wednesday, February 08, 2012

Gharib Khasful Litham 8

Soal: Makmum Sunat sujud sajdah pada rak'at kedua subuh jumaat, bila menyelesaikan rakaatnya?.


Jawab: Seseorang makmum , masuk berjemaah pada rakaat kedua imam , diharuskan membaca ayat sejadah pada rakaat kedua makmum tersebut, selepas salam imam, dan disunatkan pula sujud sajdah .


Nasnya: (Masalah) Jika seorang mengikut imam pada rakaat yang kedua pada sembahyang subuh , maka kemudian daripada salam imam, ia bangkit hendak metamamkan serakaat lagi maka HARUS ia baca الم تنزيل dan jika ia qasad hendak sujud sekalipun dan harus ia sujud.
- Kasful Litham muka surat 44 juzuk 1.

Soalan penjelasan : Bagaimana pula jika seseorang makmum yang telah sujud sejadah pada rakaat pertamanya kerana telah berjemaah dengan imam yang membaca ayat sejadah pada rakaat kedua imam, kemudian makmum sujud mengikut imam, adakah boleh makmum tersebut ketika bangun untuk selesaikan rakaat keduanya membaca ayat sejadah kemudian sujud pula ?.

Jawab: Harus buat begitu.


Nasnya:

و لو كرر آية فى الصلاة فان كان فى ركعة فكالمجلس الواحد وان كان فى ركعتين سجد للثانية ايضا كالمجلسين
- اامجموع ص 71 ج الرابع


Jika mengulang-ulang didalam sembahyang , maka jika dalam satu rakaat maka seperti majlis yang satu, dan jika dua rakaat ,sujud pula kali kedua untuk bacaan yang kedua, ia seperti dua majlis yang berlainan. - al majmuk mukasurat 71 juzuk 4.

No comments: