Saturday, February 11, 2012

Gharib Khasful Litham 9

Soal:Seseorang yang hendak memulakan safar, sedangkan waktu sembahyang telah masuk adakah boleh beliau menjamak dan qasarkan sembahyang dipertengahan perjalannya?.

Jawab: Tidak terdapat nukilan dalam kitab Kasful Litaham mengatakan samaada Boleh atau Tidak. Begitu juga dalam kebanyakan kitab-kitab fikah melayu , tidak terang berkenaan soalan ini.


Hanya dijumpai dalam Nas kitab al Majmuk bagi imam Nawawi yang telah dengan begitu jelas sekali menaskan jawapan masalah ini. Ada dua qaul Dalam majmuk juzuk 4 muka surat 368-369 .

Nasnya:

Ertinya: Apabila musafir seseorang pada pertengahan waktu, walhal waktu telah masuk dan membolehkan dikerjakan sembahyang didalam waktunya, telah menashkan oleh Imam Shafie : Bahwa harus baginya mengasarkan sembahyang. ...No comments: