Thursday, February 23, 2012

Gharib Khasful Litham 12

Soal:Seorang makmum yang muwafiq, mula masuk takbir ketika imam mula bangun ke rakaat ketiga imam sembahyang zohor. Apabila imam duduk tahiyyat akhirnya ,setelah selesai bacaannya lalu memberi salam, bolehkah lagi makmum tersebut menghabiskan bacaan doa makmum dengan panjang lebar kemudian baru lah bangun untuk meyempurnakan 2 rakaat lagi sembahyangnya itu?.


Jawab:Boleh , samada ia muwafiq atau masbuq yang selaras tempat tahiyyatnya dengan tempat tahiyyat imam, iaitu harus serta makruh buat begitu tetapi makmum itu tidak akan mendapat pahala berjemaah.

Sebaiknya (sunat) apabila selesai sahaja imam memberi salam kedua, makmun tersebut hendaklah bangun terus selesaikan rakaatnya. Jangan lagi ia habiskan bacaan-bacaannya.


Soal: Bagaimana pula kalau makmum samaada muwafiq atau masbuq tidak selaras tempat duduk tahiyyatnya dengan tempat tahiyyat imam, adakah boleh mereka meneruskan bacaan doa mereka dengan khusyuknya , sedangkan imam telah lama memberi salam ?.


Jawab: Tidak boleh lagi mereka (makmum tersebut) memanjangkan doa-doa dan bacaan mereka. Wajib mereka cepat bangun dan meneruskan sembahyang mereka. Jika mereka teruskan juga berdoa dan meneruskan bacaan mereka tanpa niat mufarakah maka batal sembahyang mereka (makmum tersebut).


Soal : Apa maksud tidak selaras tempat duduk tahiyyatnya dengan tempat tahiyyat imam?.

Jawab:
Contohnya: Makmum mula takbir, imam sudah dirakaat keempat pada sembahyang zohor . Apabila imam duduk tahiyyat akhirnya kemudian imam memberi salamnya, makmum wajib bangun meneruskan rakaatnya, tidak boleh lagi duduk , sebab tidak selaras kedudukan duduk imam dengan makmum. Sebab imam duduk untuk tahiyyat akhirnya, sedangkan makmum duduk pada rakaat pertamanya. Duduk tahiyyat tidak ada pada rakaat pertama. Duduk tahiyyat hanya untuk rakaat kedua dan diakhir sembahyang. Dalam contoh ini , makmum hanya duduk , disebabkan wajib mengikut perbuatan imam saja. Bukan duduk disebabkan tempat tahiyyat makmum. Oleh yang demikian , dikatakan "tidak selaras tempat duduk imam dan makmum". Itulah contohnya. Sila fahamkan sebaik mungkin. Wallahu a'lam.

Nasnya: Kitab Kasful Litham juzuk 1 mukasurat 31.Ertinya: (masalah) Orang yang muwafiq harus ia masyghulkan membaca doa dan umpamanya kemudian daripada salam imamnya. Dan adapun jika ada makmum itu masbuq maka jika tempat tasyahhud awalnya seperti dapat dua rakaat serta imamnya maka demikian jua, serta makruh memanjangkandia. Dan jika bukan tempat tasyahhud maka wajib berdiri dengan bersegra kemudian daripada salam imamnya akan sebagai salam yang keduanya. Maka jika duduk dengan seghajanya lagi ia ketahui akan haramnya , batal sembahyangnya.- intaha Fathhul wahhab.
No comments: