Monday, February 20, 2012

IMAM SHAFIE MENCELA TASAWUF,SUFI?.
Bila membaca buku
yang beredar, dikalangan pembaca yang gemar mengkaji, kadang-kadang akan terjumpa la artikle yang seperti berikut atau yang lebihkurang sama dengannya .....


----------------------------------------------------

KEDUDUKAN IMAM ASY-SHAFI'I RAHIMAHULLAH DIHADAPAN TASAWUF DAN KAUM SHUFI.

Al-Bahaqi telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Yunus bin 'Abdul A'la , ia berkata : "Aku mendebgar Imam asy-Syafi'i mengatakn : "Seandainya seseorang menjadi shufi sejak permulaan siang , niscaya tidak sampai tengah hari melainkan aku mendapatkannya sebagai orang bodoh . "

Dari ar-Rabi' , ia berkata :"Aku mendengar Imam as-Syafi'i berkata : 'Aku tidak melihat seorang Shufi itu berakal sama sekali kecuali Muslim al-Khawwash".

Ia berkata pula : Pangkal tashawwuf itu ada kemalasan.

Ia mengatakan tentang ciri orang Shufi: " Tidak menjadi shufi seorang shufi sebelum pada dirinya terdapat empat karakteristik; banyak makan, pesimis dan berlebihan diluar keperluan.

Beliau berkata tentang sejumlah perbuatan mereka: " Aku tinggalkan di Irak sesuatu yang diciptakan oleh kaum Zindiq ... yang mereka namakan taghbir , sesuatu yang membuatkan orang meyampingkan quraan....
---------------------------------------------------


dan macam -macam lagi lah contoh artiklenya. dikatakan semua riwayat kata-kata imam shafie itu diambil dari kitab manaqib shafie karangan imam baihaqi dan hilyyatul awliya - imam abu nuim.


Jawabannya:


Nukilan yang tercatit didalam buku-buku atau artikle seperti yang tersebut, sebenarnya adalah tidak lengkap. Sebab penulisnya telah meninggalkan syarahan atau komentar dari al-Imam Baihaqi, pengarang yang bertanggungjawab membawa riwayat kata-kata Imam Shafie itu didalam kitab Manaqib as Shafie itu sendiri. Cuba-cuba lah kita melapangkan dan merehatkan sedikit kesempitan pandangan kepada komen Imam Baihaqi yang sebenarnya lebih faham maksud Imam Shafie, Imam Ikutan beliau.


Ertinya seperti dalam Manaqib al Shafie juga muka surat 207 juzuk 2 tersebut.
Daku berkata:

Hanyasanya yang dimaksudkan oleh Imam Shafie dengan kata-katanya itu;

Sesiapa yang masuk kedalam "Sufiyah" ,

-Hanya memadakan dengan dapat nama (sebagai shufi sahaja) tanpa mengikuti maknanya,
-Dan (mencukupi dengan hanya) mendapat rasmi tanpa mendapat hakikatnya (sebenarnya sebagai shufiah.)
-Duduk sahaja (dengan meninggalkan berusaha (mencari nafkah)
-Dan membebankan belanjanya kepada orang-orang Islam,
-Tidak ambil peduli akan hal-hal (kebajikan) orang-orang Islam lain,
-Tidak memelihara hak-hak orang Islam,
-Tidak sibuk dengan belajar dan mengajar ilmu pengetahuan dan Ibadah,


Sepertimana yang telah beliau (Imam Shafie r.a) sifatkan ditempat yang lain...Ertinya seperti dalam Manaqib al Shafie juga muka surat 207-208 juzuk 2 tersebut:


Hanyasaya beliau (Imam Shafie) maksudkan dengan celaan itu , mereka yang bersifat dengan sifat ini ( perkara yang disebutkan tadi),Adapun sesiapa diantara Shufiyah yang suci bersih dari perkara tersebut dengan sebab:

-benar tawakkalnya kepada Allah azza wajalla ,
-beramal dengan adab-adab syariat dalam urusan ibadatnya terhadap Allah dan dalam urusannya dengan manusia dalam pergaulannya ,

maka SESUNGGUHNYA TELAH DIRIWAYATKAN BAHAWASANYA BELIAU BERGAUL DENGAN MEREKA (KAUM SHUFI/TASAWUF) DAN BELIAU MENGAMBIL (IJAZAH/ILMU) DARI MEREKA.


maka diharap tidak terkeliru lagi.

No comments: