Wednesday, September 05, 2012

MEMBINA KUBAH DAN MASJID DI SISI MAKAM (2)


Meroboh makam-makam dan kubah
Dalil-dalil lain sebagai helah untuk memantapkan rancangan meroboh makam-makam dan kubah.

Setakat ini dijumpai dalam 3 buah Kitab Sahih mengenai Hadis yang dikaitkan dengan meruntuh makam dan dhoreh serta kubahnya.
Satunya didalam Sahih Muslim jilid 3 bab: Janaiz m.s. 61.
Bahawa Ali bin Abu Talib berkata kepada Abul Hayyaj : Daku menyeru kamu kepada suatu perbuatan yangmana Rasul juga menyeru aku kepadanya iaitu “ Tidak engkau meninggalkan berhala kecuali engkau musnahkan dan kubur yang meninggi kecuali engkau ratakan”.
Riwayat Muslim- hadis no 968 باب الامر بتسوية القبر . Sunan Nasai dan Tirmizi- hadis no: 1049 باب ما جأ فى تسوية القبورSetengah orang menjadikan hadis ini sebagai bukti rancangan tanpa teliti.
Kita tidak akan membincangkan sanad sanad dan perawi hadis diatas sebab mungkin ketelitian yang mendalam mesti ada kerana melibatkan sahih muslim. Pada asasnya hadis ini memang Sahih sebab ianya riwayat Imam Muslim.
Fokus kita pada dilalah hadis ini. Adakah benar hadis ini menunjjukan dan menyokong idea meruntuhkan kubah dan makam para Nabi dan Sahabat ,wali dan ulama solihin?.
Dalam Hadis riwayat Imam Muslim tersebut di catitkan:
و لا مشرفا الا سويته
Dan tidak kubur yang meninggi kecuali engkau ratakan”.


Jika berdasarkan hadis ini semata-mata , adakah betul makna yang difahami sehingga kekacauan dan gangguan boleh dilakukan pada mereka yang Hidup dikubur- kubur mereka.Kita teliti makna dua kalimah yang menjadi fokusnya.
1. Kalimat مشرف ”.
Al- Munjid – Kamus yang jadi rujukan . menulis: مشرف dengan dibariskan huruf ر ertinya “ketinggian” yang digunakan pada anggoh unta dan lainnya.
Oleh demikian مشرف bermakna , tinggi secara mutlak, khususnya tinggi seperti anggoh/bonggol belakang unta dan dengan memperhatikan hubungan bicara, fokus pada makna kita dapat faham maksudnya.
2. Kalimah : سويته dalam bahasa arab maknanya menyamakan , meratakan dan meluruskan sesuatu yang bengkok.
Didalam al-quran : الذى خلق فسوى “ Tuhan yang menciptakan dan menyempurnakan nya”.
Bertitik tolak dari 2 kalimat ini kita mesti menentukan salah satu dari 2 makna yang mungkin untuk hadis itu.
1. Maksud hadis itu ialah , Saidina Ali karramallahu wajhah perintahkan Abu Hayyaj untuk hancurkan makam-makam yang tinggi dan meratakannya separas dengan tanah/bumi .
Kita menolak makna ini:
Kerana makna kalimah سوى dengan erti menghancurkan tidak pernah dijumpai rujukannya.
Kedua , kalau begitu maksudnya, kenapa tiada fuqaha muktabar yang memfatwakan begitu. Yang betulnya fuqaha telah memfatwakan bahawa sunnahnya kubur ditinggikan dari aras bumi sejengkal. Ittifaq fuqaha berfatwa begitu . Dalam al-fiqh ‘ala mazabil a’rba’ah Dan Mustahab meninggikan tanah kubur kadar sejengkal “- bab باب حكم دفن الميت وما يتعلق به : jilid 1 . m.s : 507 , cetakan maktabah al-tawfiqiyyah , tanpa tahun .
2. Maksud hadis tersebut ialah , meratakan kubur dengan cara meratakan bahagian atas kubur dan meluruskannya, agar tidak jadi seperti punggung ikan dan belakang unta. Ini dapat difahami dari tafsiran fatwa para fuqaha yang 4 kecuali ٍmazhab shafie, berfatwa “ menjadikan kubur seperti anggoh/ berbenggol seperti belakang unta adalah sunat”.
Mazhab Shafie berkata:
جعل التراب مستويا منظما أفضل من كونه كسنام البعير
Menjadikan kubur samarata lebih afdhal dari menjadiakannya seperti bonggol unta. dalam bab yang sama .
Iaitu maksudnya , kubur yang sudah ditinggikan kadar sejengkal itu tidak dibuat berbonggol seperti keadaanya belakang unta .
Oleh yang demikian , sebenarnya hadis itu mendukung pendapat yang mengatakan mesti meratakan bahagian atas kubur, sekalipun pada waktu yang sama kubur lebih tinggi dari dataran bumi. Hadis ini dan ulasan ini tepat dan selaras dengan fatwa mazhab Shafie dan selaras dengan mazhab yang tiga lagi disudut meninggikan kubur kadar sejengkal. Wallahu a'lam.


No comments: