Wednesday, March 10, 2010

Mayat Hancur adakah dimandikan juga?.

Soalan:
alhaqier
: pakcik @ us : hehe...mayat yang rentung terbakar wajib di mandikan juga ka??tlg bagitau ktb utk dirujuk sama..

Jawab:
al ustaz: Tidak dimandikan bahkan hendaklah ditayyamumkan sahaja.

Didalam Kitab Sabilulmuhtadin pun ada.. muka surat 72 juzuk 2:

Dan jika sukar memandikan mayyit kerana ketiadaan air atau kerana buruk mayat sekira-kira jika dimandikan nescaya hancur , wajiblah ditayyamumkan.. intaha.

Juga tersebut dalam kitab , Bujairimi Iqna muka surat 268, juzu 2, Fashlun fil jinazah:


و من تعذر غسله لفقد ماء أو لغيره كاحتراق ولو غسل لتهرى - شرح المنهج . قوله - يمم

Dan jika uzur mandikannya sebab tiada air atau sebab lainnya seperti terbakar , jika di mandikan nescaya ceroi ( luluh) - tayyamumkannya. wallahu a'lam.

No comments: