Friday, October 03, 2008

soalan soalan fekah

8. Ister kaya, bolehkah bayarkan zakat fitrah suaminya?.

Jawab: Adalah tidak wajib atas isteri yang kaya membayarkan zakat fitrah untuk dirinya atau suaminya dan anak anaknya dengan sebab suaminya tidak mampu. tetapi jika ia hendak bayar juga?. Maka harus, dan mesti kena izin suaminya terlebih dahulu, sebab niat membayarkan zakat adalah hak suami , iaitu suaminyalah yang berniat, kalau pakai niat siisteri sahaja maka tak sah dan zakat itu jadi sedekah biasa sahaja, sekalipun wang itu kepunyaan isteri.
Kesimpulannya , zakat tidak wajib bila orang yang menanggung nafkah tidak mampu, walaupun isterinya kaya raya.

No comments: