Sunday, February 25, 2007A-cd tayangan slide multimedia pada hari ijtimak ---------- RM 5 sahaja.

B-cd Huraian matan al Hikam- Prof Muhibuddin al-Waliyy- vcd 1, 2 dan 3 - RM 5 - setiap satu vcd.

C- cd kupasan ayat-ayat mutasayabihat- T.G.Hj. Ismail sepanjang-vcd 1 , 2 , 3 dan 4 - RM 5 setiap satu vcd.

D- cd Forum -"Pengajian Tradisional antara Cabaran dan Harapan"-vcd 1 , 2 dan 3- RM 5 setiap satu vcd.

CD-CD rakaman video sepanjang majlis boleh ditempah dengan menghantar email ke pondok_tampin@yahoo.com .

No comments: