Monday, November 05, 2012

Lupa Takbir rak'at pertama sembahyang aidilfitri/adha, diqodha dirak'at kedua?. -Khilaf Ibnu Hajar dan Ramli.

Gharib Kasful Litham 18

Ketika Sembahyang Aidil Fitri atau Aidil Adha:-


Nas: (Masalah) Maka manakala ketinggalan takbir yang tujuh pada rakaat yang pertama , kata Sheikh Ibn Hajar tiada lagi didatangkan dia pada rak'at yang keduanya dan kata Ramli sunat didatankan  dia pada yang keduanya  di qiyaskan orang yang meninggalkan membaca surah al Jumah  pada rakaat pertama maka didatangkan dia pada rak'at kedua serta dengan surat al munafiqin , maka atas kata ini adakah didatangkan tujuh dahulu daripada yang lima atau yang lima itu didahulukan dia kerana tempatnya maka yang aqrabnya didahulukan yang tujuh dahulu itu. .. Tamat . Ulasan:

Ibn Hajar =  tiada takbir lagi bila terlupa takbir dirakaat pertama.
Sheikh Ramli= takbirkan 7 kali kemudian takbir pula 5 kali dirakaat kedua. 


(Fatwa Sheikh Ramli) Ini Fatwa yang tidak pernah kita dengar dan amalkan dalam masyarakat kita.  
Harus kita beramal dengannya dengan memilih  qaul Sheikh Ramli . 


2 comments:

Abu Rifaie Ab Rahman said...

Nak tanya kelas kasful litham pada tahun 2013. Ada tarikh atau jadual? syukran

Abu Rifaie Ab Rahman said...

Nak tanya kelas kasful litham pada tahun 2013. Ada tarikh atau jadual? syukran