Monday, November 26, 2012

Jamik Tarmizi menurut Sheikh Marbawi

Adapun kemudian daripada itu , maka lebih dahulu daripada aku masuk didalam mengarang kitab ini dengan tawadhu" aku kepada Allah subhanawata'ala kiranya dipohonkan kepadaNYA , tiada salah menerangkan sedikit perkataan ini kepada segala saudaraku : 

Adalah kemudian daripada sudah aku mengaji kitab yang bernama Sahih Tarmizi , sudahlah jatuh didalam hatiku berahi dan suka kepadanya oleh aturannya dan kenyataannya pada segala hukum syariat Nabi Muhammad s.a.w . Dengan kerana beribu-ribu bab dan Ahadis serta diikutnya tiap-tiap hadisnya keterangan imam-imam mazhab lebih dari mazhab empat yang ma'ruf . JANGAN BICARA LAGI PADA SANAD  HADIS ITU BUKAN MAIN LAGI DIPERHALUSI DAN LAIN DARIPADANYA BEBERAPA ILMU.  .. intaha .. perkataan Sheikh Marbawi.

No comments: