Saturday, April 14, 2012

Tuhfah al Muhtaj dan Nihayah al Muhtaj sandaran fatwaPara Ulamak Mazhab Shafie telah menjadikan Kitab Tuhfah al Muhtaj dan Nihayah al Muhtaj sebagai dua kitab rujukan dan sandaran utama dalam berfatwa disebabkan didalam kedua-dua kitab tersebut pengarangnya telah menjadikan Qaul-qaul yang muktamad yang disebut dalam Kitab-kitab karangan Imam an-Nawawi dan ar Rifa’I sebagai pegangan ( iaitu I’timad) fatwa. Asas ini telah menyebabkan Tuhfah dan Nihayah sebagai kitab yang paling utama berbanding kitab-kitab lain.

Dalam kitab Fawaid Makkiyah , karangan al alamah Sayyid Alawi bin Sayyid Ahmad al Saqaf, dicatit sebab keutamaan Tuhfah dan Nihayah: al Allamah al Kurdi berkata:

. تتبعوا كلامهما فوجدوا ما فيهما عمدة المذهب الشافعى رضى الله عنه

( Para Ulamak telah memeriksa kandungan kedua-dua kitab tersebut , mereka mendapai isi kandungan kedua kitab tersebut merupakan UMDAH berfatwa mengikut mazhab Shafie r.anhu.)

Umdah maksudnya teras atau intisari (fatwa Mazhab).

حتى صار من له احاطة بقولهما يقررها من غير ترجيح

Sehinggakan mereka yang menguasai kedua2 pendapat dalam kedua2 kitab itu akan memantapkannya tanpa Tarjih lagi.
No comments: