Saturday, March 03, 2012

Orang Yang Sesal DiDunia?


Dari Kitab Alamat Kiamat muka surat 87-88 juzuk 1:

Yang keempat daripadanya: Dikata orang bagi Ibrahim bin Utbah-

أى الناس أطوال ندما قال أما فى عاجل الدنيا فصانع المعروف الى من لا يشكر ه وأما عند الموت فعالم مفرط

Bermaknanya: Siapakah manusia yang terlebih panjang menyesal didalam negeri akhirat kelak?.

Berkata Ibrahim : Adapun orang yang pada dunia yang segera binasa maka ialah orangyang membuat makruf kepada orang yang tidak syukur ia akandia, seumpama segala murid yang tidak syukur ia kepada gurunya yang mengajar ia akandia akan beberapa ilmu pengetahuan didalam beberapa masa . Maka apabila ia mendapat ilmu maka tiada ia ingat dan kenal akan gurunya. Maka inilah setengah daripada alamat kiamat yang pertengahan yang sedang berlaku daripada murid-murid yang kenal ia akan gurunya pada waktu mengaji jua. Maka apabila aia berhenti ia tidak kenal akan gurunya yang mengajar akandia kerana inilah Alim Ulamak dizaman sekarang ini tidak berkat ilmu dengan sebab gurunya berasa hati marah kepadanya . Oleh kerana inilah ia tidak dapat mengajarkan ilmunya kerana segala penuntut tidak suka mengaji kepadanya oleh sebab ketiadaan berkat kerana ada berasa hati kepadanya oleh gurunya .

Seperti berkata guru hamba yang masyhur masyhur " Adapun yang menyesal pada waktu matinya ialah Alim ulamak yang Taqshir pada dirinya sebab tiada beramal dengan ilmu pengetahuannya dan segan mengajar akan Kaumnya dengan ilmu maka menyesalnya pada waktu matinya apabila ia melihat akan kelebihan beramal dengan ilmu pengetahuan dan akan tinggi pangkatnya diakhirat kelak dan nampak lah kehinaanya sebab tidak beramal dengan ilmu pengetahuan yang menyampaikan kepada pangkat ketinggian bagi Alim Ulamak disisi Allah taala.

Maka
menyesal lah ia yang berkepanjangan sesalnya. Sebagaimana orangyang berpangkat tinggi pada raja dunia , apabila ia jatuh pangkatnya dengan sebab tiada betul khidmatnya , maka menyesal dan malulah ia berkepanjangan.

No comments: