Saturday, March 24, 2012

Makkah al Mukarramah.

Nikmat ibadat memang sepatutnya disyukuri melebihi nikmat-nikmat yang lain. Gandaan pahala dan nilai ibadat yang dilakukan diTanah Suci yang beribu-ribu kali itu nampaknya dihayatii sepenuh-penuhnya oleh para tetamu Baitullahil haram.Kiyahi Ahmad Jamhuri Jaharis Nuruddin al Banjari. Baki ulamak tua diMakkah.
Pembangunan pesat.

No comments: