Friday, August 26, 2011

Sheikh Abdalhadi al- Kharsa menziarahi makam Tuan Husin Kedah (1)


Sheikh Abdalhadi al Kharsa menasihatkan hadirin: Imam Nawawi r.ahu menyatakan dalam kitab beliau al Azkar , Nabi s.a.w menyuruh ahli mayat setelah menguburkan mayat agar duduk sebentar sekadar masa menyembelih unta dan membahagikan dagingnya. Maka Imam Nawawi telah menukilkan dari Imam Shafie (beliau merupakan seorang Imam Salaf), mengatakan :Pada masa berhenti sebentar disisi kubur itu untuk menetapkan mayyat dan menjinakkan mayat . Jika membaca quran sekhatam adalah lebih baik. Ini dari Imam Shafie. Maka ini dalil ulamak salaf mengharuskan membaca quran disisi kubur.
Ibu Qayyim pula menukilkan dalam kitab beliau “kitab alRuh”. Dari Imam Ahmad Hanbal, bahawa ulamak dizaman beliau , mereka mengambil (amalan ini) dari para Tab’iin adalah mereka berulang-alik kekubur membaca quran . Mereka membaca awal dan akhir surah al-Baqarah.

No comments: