Wednesday, August 24, 2011

al - bukhari wa abu daawuud.

Sejarah hidup Imam al-Bukhari sangat menarik. Ada beberapa perkara yang tidak pernah terfikir atau didengar sebelum ini telah tersingkap semasa daurah baru-baru ini.

Pertamanya: Nisbah silsilah Imam al Bukhari, al Ju'fi. Nama penuh beliau, Imam Abi Abdillah muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibni al Mughirah al Ju'fi al Bukhari.
Sebenarnya al Ju'fi bukan datuk kepada Imam Bukhari yang sebenar. Al Ju'fi nama pemerintah Bukhara ketika itu. Bardizbah, Datuk Imam al Bukhari yang merupakan seorang Farsi, anak beliau Mughirah telah masuk Islam ditangan al Ju'fi. Maka dikatakan Mughirah al Ju'fi , Maka Imam Bukhari telah dinisbahkan keturunan beliau kepada al Ju'fi, Seolah-olahnya mencernakan makna " Daku adalah anak Islam". Lihatlah , satu keadaan , ditinggalkan nisbah keturunan lalu dinisbahkan kepada Islam. Iaitu dinisbahkan kepada seorang yang ditangannya masuk Islam. Ini satu perkara menarik juga untuk diperhatikan. Adapun bapa Imam Bukhari , adalah seorang yang alim. Bapa Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis dari Imam Hamad bin Zaid dan Imam Malik dan telah meriwayatkan daripadanya oleh Iraqiyyun .

No comments: