Tuesday, February 16, 2010

Munlla Ali al- Qori, Percaya Nur Muhammad?.Siapa Munla Ali Al Qori....


Beliau ialah al Sheikh Ali bin Sulthon Muhammad, Nuruddin al Munla al Harawi al Qoori al Hanafi. Dilahirkan di Hira pada 1014 H, kemudian mendiami Kota Makkah al Mukarramah dan wafat disitu pada 1606 H. Dikebumikan di perkuburan Ma'la . Ketika khabar kewafatan beliau sampai ke Mesir , Para ulamak Mesir melakukan sembahyang ghaib di Jamik al Azhar atas jenazah beliau, kerana penghormatan terhadap beliau sebagai Imam bagi umat pada Ilmu dan Agama, sekalipun disisi mazhab Hanafi tiada sembahyang ghaib.

Memiliki pelbagai bidang ilmu dan mempunyai karangan yang sangat banyak yang dimanfaatkan sehingga kini.Terkenal dengan gelaran al qoori kerana beliau seorang Imam dalam bidang ilmu qiroaat .

Diantara guru-guru beliau diMakkah:
1.Abi Hasan al Bakri .
2. Sayyid Zakariyya al Hasani - murid kepada al Alim al Rabbani Ismail al Syarwani.
3. Syihabud Ahmad bin Hajar al Haitami (pengarang kitab Tuhfah , rujukan utama Fikah dalam Mazhab Shafie).
4. Al Sheikh Abdullah Sindi.
5. Athyiyyah al Salmi al makki.
6. Khawajah Abdullah al Samarqandi al-Naqshabandi
7. Al Sheikh Ali al Muqti.
dan ramai lagi para ulamak.

Mempunyai karangan yang menjangkau lebih dari 125 buah yang terdiri dari kitab yang tebal sehingga 10 jilid dan risalah yang kecil-kecil.
Diantara karangan beliau yang terpenting:

1. Tafsir al Quran- 3 jilid.

2. Al athmar al Janiyah fi asmaai al Hanafiyah.

3. Mirqootul Mafatih - Syarah Kitab hadis Misykaatul Mashoobih- 10 jilid besar, dengan mentelaahnya dapat difahami kehandalan beliau dibidang ilmu hadis.

4. Syarah Syifa- Syarah kitab hadis as Syifa karangan Qodhi Iyyadh.

5. Syarah Syamaail- Syarahan Kitab Syamaailu Muhammadiyah - Kitab Hadis Karangan Imam Tarmizi.

6. Musykilat Muwaatha- Kitab Ilmu Hadis
- masih belum dicetak.

7. Nuzhah al Khotir al Fatir fi tarjamah Sirah Sheikh Abd. Qodir Jailani.

8. Syarah al Arba'in Nawawiyah- Hadis.

9.Tazkirah al Mauwdhu'at- Ilmu Hadis, menunjjukkan beliau sangat faham hadis mauwdhu'.

10. Kitab al Jamalain- Hasyiah Tafsir Jalalain.

11. Syarah al Risalah al Qusyairiah- Tasawuf.

12. Syarah Fiqhul akhbar -Syarahan bagi kitab fiqhul akbar susunan Imam Abi Hanifah- Tawhid.

13. al Maurid al Rawi- fi mawlid an nabiyy.

Dan lain-lain lagi.

Boleh didapati maklumat biodata beliau dalam :

1. al A'lam liz Zarkali.
2. Mu'jam Muallifin- Redho Kahalah.
3. al Badrul Thooli' -Shawkani.
4. Hidayatul al Arifin- al Baghdadi.

No comments: