Wednesday, October 15, 2008

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang.

Al Baqarah ayat 111 dan 112: Maksudnya...


Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata:

"Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali

orang-orang (yang beragama) Yahudi atau

Nasrani". demikian itu (hanya) angan-angan

mereka yang kosong belaka. Katakanlah:

"Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika

kamu adalah orang yang benar".Tidak demikian - Bahkan barangsiapa

yang menyerahkan diri kepada Allah,

sedang ia berbuat kebajikan,

Maka baginya pahala pada sisi

Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran

terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati....


..............................................................................................................................................................


= Memandangkan kepada makna-makna yang terkandung dalam dua ayat tersebut setelah diperhatikan beberapa kitab tafsir, maka merenunglah diri ini...

adakah sifat2 dua kaum itu ada terpahat dipribadi..

adakah dengan semata-mata "kelebihan" , maka "kekurangan" pasti tak dijumpai...

adakah dengan sebab ada sesuatu "kelebihan" maka "yang kurang " itu terbatal..

adakah dengan "anggapan-anggapan" itu... maka itulah keputusan dan hukuman..

adakah boleh dikerat potong dan dihina jalanan oranglain dengan sebab tidak serupa rinti-rintik dan bulu-bulu halus dan kasarnya....

?

.........

No comments: