Thursday, September 25, 2008

Soalan soalan fekah

3. Jika anak yg tidak sihat , contohnya gila atau buta dsbnya , adakah masih wajib bapanya membayarkan zakat fitrah untuknya?.

Jawab: Anak-anak yang uzur seperti buta, gila, bisu ,pekak dan sebagainya , adalah nafkah dan zakat fitrahnya tanggung-jawab bapanya. Bapanyanya yang membayarkan fitrah mereka dan yang berniat mengeluarkan zakat fitrah adalah bapanya sendiri.

4. Bagaimana pula jika sianak berkemampuan, dan anak mahu membayarkan zakat fitrah ibu bapanya pula sekalipun keduanya juga golongan kaya?. Adakah sah dan bagaimana caranya?.

Jawab: Boleh dan sah. Cuma ibubapanya saja yang wajib berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri mereka dan perlu minta izin atau memaklumkan kepada mereka terlebih dulu. Sebab kalau mereka tak berniat , zakat tersebut tidak sah. Walaupun anak yang tolong niatkan. Bahkan kalau anak ramai, semuanya boleh berkongsi sikit seorang keluarkan zakat fitrah untuk kedua mereka.
5. Adakah wajib adek beradek yang kaya menafakahkan saudaranya yang miskin dan membayarkan zakat fitrahnya?.

Jawab: Tidak wajib atas saudara menanggung nafkah saudara-saudarinya melainkan ketika darurat, dan tidak wajib membayarkan zakat fitrah mereka. Dan jika saudara-saudari itu miskin/tidak mampu, kewajiban berzakat gugur daripada diri mereka. Tetapi harus tolong membayarkannya dan wajib saudara-saudari itu yang berniat sendiri .

Wallahu a'lm.

No comments: