Sunday, December 02, 2007

b.t.d.damsyik 5

Makam kepala Saidina Yahya a.s. didalam masjid Umayyah, sejarah tua yang sangat tua, kisah pengorbanan Saidina Yahya a.s yang sangat cinta kepada Allah, demi Iman tanpa jual beli.

Bila keluar melalui pintu kiri kiblat masjid, berjumpa pula kotak perak makam bekas kepala Cucunda Nabi s.a.w, iaitu Saidina Husain r.a , dikatakan disitu pernah terletak kepala Saidina Husain r.a. kemudian dipindahkan ke Kaherah, dimasjid Jamik Husain, menurut pendapat kuat Ahli sunnah waljama'ah, yang kemudiannya ditahkikkan oleh para masyaikh tarekat sufi, hingga diceritakan pernah satu peristiwa digali makam di Jamik Husain itu dan dijumpai kepala tersebut. Tetapi , Syiah tidak menerima kenyataan , kepala Saidina Husain cucunda Nabi telah dipindahkan ke Kaherah, mereka memadakan perkhabaran yang mengatakan kepala tersebut dipindahkan semula ke Karbala..???.- Rujukan-
(1) Kitab- Sayyidul Syabab ahlil jannah- tulisan Husien Muhammad Yusof.- dengan kata pendahuluan oleh Dr Abdul Halim Mahmud- mantan Sheikhul Azhar. cetakan darul syuab , kaherah, tahun 1988.
(2) Al Bayan - Dr Ali Juma'ah.

Maka hairanlah memikirkan ,,, macamana pulak dikatakan Sufi adalah Syiah?, sedangkan keduanya memang berbeza dari sudut apapun.

Kepala Saidina Husain di timur, masyriq menurut Syiah.
Kepala Saidina Husain di barat, maghrib menurut a.s.w.j, Sufi pula?.

Maka teringatlah saya , mungkin ada perkara yang " Serupa, tapi tak sama" atau " Sama, tapi tak serupa"..Contohnya - ayam kampung dan ayam hutan... serupa.... tapi tak sama. Wallahu a'lam.

Adapun berkenaan Kepala Saidina Yahya a.s
, Ibnu Katsir didalam al-Bidayah wan Nihayah telah meriwayatkan 2 riwayat:

1) Riwayat daripada A'masy daripada Syammir bin Athiyah- makam Yahya a.s berada di Baitul Maqdis.
2) Riwayat daripada Sa'id bin Musayyab - makamnya di Damsyik- ini sahih - telah disahihkankan oleh Ibnu Katsir... juz 2 m.s 50 cetakan darul kutob ilmiyah , tahun 1985 m.

al- Haafiz Ibnu Asyakir meriwayatkan dari jalan al Walid bin Muslim dari Zaid bin Waaqid ; berkata Zaid daku melihat kepala Yahya bin Zakaria ketika orang hendak membina masjid Damsyik, dikeluarkan dari satu tiang kiblat yang mengiringi mihrab sebelah timur. Adalah kulit dan rambut/bulunya masih kekal dalam keadaan asal, tiada perubahan , dalam satu riwayat "seolah2 saat baru dibunuh " - al bidayah wan nihayah, m.s yang sama.. Allahu a'lam.

No comments: