Monday, May 08, 2006

Siri 4. Menolak Fahaman Tajsim Dan Akidah Syubhat.6. Apakah hukumnya ?.

Tersebut di dalam Hasyiyah Daa Suqi m/s 83.
حاشية الداسوقى على أم البراهين.
و اعلم أن من اعتقد أن الله جسم كلأجسام فهو كافر . ومن اعتقد أنه جسم لا كلأجسام فهو غير كافر . والاعتقاد الحق اعتقاد أن الله ليس بجسم ولا صفة ولا يعلم ذاته الا هو.

“ Ketahui oleh mu bahawa sesiapa yg mengiktikadkan bahawasanya Allah itu jisim seperti segala jisim- jisim makhluk , maka ia kafir. Dan sesiapa yg mengiktikadkan bahawasanya Allah itu ialah jisim, tidak seperti jisim- jisim makhluk, maka dia berdosa tidak kafir. Iktikad yg sebenar bahawasanya Allah bukanlah berjisim dan bukannya sifat dan tidak mengetahui zatnya melainkan Dia.”

Tammat

Tersebut dalam kitab:


AUNUL-MURIID LI-SYARH JAUHARAT-TAUH'IID FII `AQIIDAH AHLI-SUNNAH WAL-JAMAA'AH,
Karangan: Asy-Syeikh `Abdul Kariim Tataan dan Asy-Syeikh Muhammad Adiib Al-Kailaaniyy, juzu` 1, Cetakan Daar Al Basyaair, Damascus.

DAN SESUNGGUHNYA TELAH MENGKAFIRKAN AL-`IRAAQIYY DAN LAIN-lain LAGI, ORANG YANG MENG-ITSBATKAN AKAN ADANYA JI-HAH (ARAH) BAGI ALLAAH TA'AALAA [MUTS-BIT AL-JIHAH LIL-LAAH TA'AALAA].DAN INI ADALAH JELAS, KERANA ORANG YANG BER-I'TIQAAD (ADANYA) AL-JIHAH (ARAH) ADALAH TIDAK MUNGKIN BAGINYA MELAINKAN BAHAWA BER-I'TIQAAD IA AKAN AT-TA-H'A-YYUZ (YA'NII MENGAMBIL TEMPAT/BERTEMPAT/MENGAMBIL RUANG/BERPIHAK) DAN AL-JIS-MIY-YAH (BERJISIM), DAN SEANDAINYA IA TELAH BERKATA SELAIN ITU MAKA IANYA ADALAH SUATU UCAPAN YANG MU-TA-NAA-QIDH (BERTENTANGAN/BERLAWANAN).

DAN TELAH MENYEBUT MULLAA `ALI AL-QAARI RAH'.A.: BAHAWASANYA TELAH IJMA' GOLONGAN SALAF DAN GOLONGAN KHALAF BAHAWA BARANGSIAPA BER-I'TIQAAD BAHAWA ALLAAH (BERADA) PADA SUATU JI-HAH (ARAH) MAKA ADALAH IA SEORANG YANG KAAFIR, AL-.`IRAAQIYY RAH'.A TELAH MENAQALKANNYA, DAN BEGITULAH JUGA APA YANG TELAH DIKATAKAN OLEH ABUU HANIIFAH RAH'.A. DAN MAALIK RAH'.A. DAN ASY-SYAAFI'IYY RAH'.A. DAN ABUU AL-H'ASAN AL-ASY'ARIYY RAH'.A. DAN AL-BAAQILLAANIYY RAH'.A.

DAN TELAH BERKATA AS-SUBKIYY RAH'.A. (MAFHUUMNYA) : "SETIAP ORANG YANG BER-I'TIQAAD BAHAWA ALLAAH TA'AALAA ITU MENEMPATI ATAU MENDIAMI SUATU TEMPAT, ATAU DIA (ALLAH SWT) BERHUBUNG DENGANNYA (DENGAN TEMPAT ITU) ATAU DENGAN SESUATU DARIPADA AL-H'A-WAA-DITS (SEGALA SESUATU YANG BAHARU) SEPERTI AL-`A-RASY ATAU AL-KUR-SIYY ATAU AS-SA MAA* (LANGIT) ATAU AL-ARDH (BUMI) ATAU YANG SELAIN ITU MAKA PASTILAH IA SEORANG YANG KAAFIR (FA HUWA KAAFIRU QAT-'AN) DAN TELAH BATAL-LAH `AMAL-NYA TERMASUK SHALAAT, PUASA, DAN DAN TELAH TERANGLAH BERLAKUNYA THALAAQ BAA- IN TERHADAP PASANGAN-NYA (ISTERINYA/ SUAMINYA), DAN WAJIBLAH KE ATASNYA UNTUK MELAKUKAN TAUBAT SERTA MERTA.
Tammat.

Kesimpulan:
1.Akidah Syubhat Tajsim adalah mengi'tikadkan Tuhan berjisim atau ciri-ciri jisim tetapi tidak serupa jisim-jisim makhluk.
2. Akidah Tajsim mengi'tikadkan Tuhan berjisim ,serupa jisim-jisim makhluk. wallahu a'lam.

No comments: