Tuesday, November 29, 2005

Imam al-Ghazali, Tauladan kehidupan,pengajaran jasa dan Pengaruhnya.


Tentang pendapat yang menyatakan bahawa ilmu nya perlu disangsikan kerana beliau lemah dalam ilmu hadis, dan banyak hadis-hadis dhaif dalam teks Ihya Ulumiddin misalnya, boleh di ingatkan bahawa kelengkapan ilmunya sebagai mujtahid dan mujadid diakui adalah tidak disangsikan baginya.
Tentang hadis lemah yang ada dalam sesetengah teks nya itu tidaklah menjejaskan ilmu nya,sebab hadis-hadis yang lemah itu ada yang dikuatkan oleh hadis yang kuat dan sahih, dengan itu ia menjadi kuat dan diterima.
Diantara nya, hadis berkenaan :"Kembali daripada jihad kecil kepada jihad besar", yaitu melawan hawa nafsu, yang diperkuatkan oleh hadis al-Bukhari yang sahih yang menyebut bagaimana orang alim , orang mati syahid dalam medan juang dan orang kaya yang dermawan masuk neraka semuanya. Ertinya yang menewaskan mereka ialah kekalahan mereka dalam jihad akbar melawan hawanafsu.
Tentang cerita bahawa Imam al-Ghazali membaca hadis pada akhir hayat nya , bukan bermakna ilmu nya tentang hadis tidak mantap . Tetapi makna nya ialah , ia masih meneruskan penelitian ilmu nya sampai keakhir hayat nya . Kerana sentiasalah ia mencari kesempurnaan dalam maklumat dan ilmu.

No comments: