Friday, March 06, 2015

IMAM SAYUTHI DHOIFKAN HADIS MUSLIM ?.
Kritik atau naqd hadis2 dalam Jamik Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serupa macam kritik terhadap  Imam Shafie . Tidak akan jadi kesan yang menjejaskan  pada Mazhab Shafie.  Begitu juga kalau sekalipun dinaqad hadis2 dalam kedua kitab tersebut , tidak akan terjejas sedikit pun kesahihan hadis2 dalam kedua sahih trsebut.
Imam Dumyathi , dalam Hasyiah matan nazam Baiquniyah mencatit jumlah hadis2 dalam kedua sahih trsebut yang dikritik orang , tetapi didapati ijmak mensahihkn kesemua isi kandungan  kedua-duanya.
Al qurthubi, dalam Syrah Jamik Sahih Muslim , menukilkn  telah serlaku ijmak pada dinamakan kedua2 jamik  tersebut , sebagai Jamik Sahih iaitu Himpunan Hadis2 Sahih.
Dalam risalah  berjodol - Wazifah hadis2 Dhoif-  karangan Sheikh Zaki Ibrahim, Raaid Asyirah Muhammadiyah, Syazuliyyah Mesir. Al Fakir telah terjmahknnya kebahasa melayu. Alhmdullilah.
telah menyatak : ....semua hadis dlm keduanya terdpt yg dikritik orang sebagai dhoif, sebenarnya mudho'af,-  Maksudnya,  terdapat Khilaf orang lain pada menilai rijal2 hadis Bukhari Muslim dalam  Kitab  Jamik keduanya.


Al Faqir mengigatkan, satu kesimpulan dalam satu sesi dialog selepas sembahyang maghrib semasa daurah dipondoktamin bersama sheikh Samer Nass baru2 ni, ... Bukhari adalah Mujtahid dibidang Hadis. Sekalipun terdapat
rijal2 beliau yg dikritik , tapi beliau masukkn juga kedalam jamik sahih beliau atas ijtihad beliau dan beliau mempunyai sebab2 lain yang rumit diketahui melainkn mereka yang benar2 masak pelajaran mustholahnya, jarh wata'dil dan ilmu rijal.
Al Faqir mengigatkan...dalam dunia ini, thabaqoh selepas Imam Bukhari, belum pernah wujud orang yang mengatasi Imam Bukhari dalam ketajaman syarat2 jarh wat ta,dil.
Jadi...bagaimana boleh dihukum terdapat hadis dhoif dlm jamik keduanya?. Itu tidak munkin berlaku jika dipandang terkehadapannya Bukhari pada Syarat2 beliau, dan itulah realitinya yg brlaku dengan sebab itu lah para ulamak selepas beliau sekata bersetuju menamakn dan menerima kedua2nya sebagai perhimpunan hadis2 sahih (Jamik Sahih),
Dlm kitab at- Ta'zim  wal Minnah , Imam Sayuthi tidak sorihkn kata hadis riwayat Imam Muslim ..tentang bapa nabi dlm neraka tu sebagai dhoif. Imam Sayuti bahas hadis tu ma' lul dan ada takwilnya dengan jalan Kaedah Tawriyah  menurut Ilmu Balaghah. Tiada satu kalimat dhoif pun dalam kitab Imam Sayuti tersebut yang  dicatit hadis tersebut dihukum dhoif. Sebaliknya ketika ditakwil dengan Tawriyah, dicatit kalimat (asbatu) iaitu riwayat at thobarani , al bazzar lebih thabit , Sayuthi mengunakan kalimat isim tafdhil.
Lagi pula sayuthi kata diakhir komen dia....wa la yakunu zalika qadhan fi sihhatil hadis min ashlihi, bal fi hazal lafzi faqd....intaha...mukas 50....ta,zimul minnah.
Oleh itu...
Hadis2 dlm jamik sahih bukhari dan muslim kena cermat.
Kalau kita sahihkn hadis bapa nabi dlm muslim itu , bukan pula mknanya kita terpengaruh dgn wahabi. Sebenarnya kita ikut ijmak. Ijmak lebih besr dan kuat dari thuruq hadis itu sendiri walaupun thuruq hadis itu ada ma'lul nya mcm yg sayuthi bincang ma'lulnya tu. Sakhawi dlm fathul mughis... bahas , dua jamik tu telah ijmak sahih kandungan keduanya. Bukn aghlabiyyah lagi. Walupun ada qiil kata sahih A'la zanni.
Sebab itu salah , bila diitlaqkan ayat atau kalimat Dhoif untuk dinisbahkan pada kedua jamik tu. ...hubaya hubaya... wahabi pun tak buat begitu...
Mereka salah dalam memahamkan makna2 hadis itu. Dan itu telah maklum style mereka mmng cmtu biasanya.
Albani , bila menulis taklik sahih bukhari dan muslim dalm kitab silsilah dia..dan dicetak...ramai orang alim bising...sbb albani seolah2 cuba mewas2kan orang ramai pada 2 kitab tu dgn buat taklik dibawah hadis bukhari,,,catit pula ini hadis sahih...?..apa dlm bukhari ada yg tak sahih ke, sampai perlu ditanbihkan begitu disetiap hadisnya?, termasuk yg bising adalh qardawi sendiri pun bising juga, sbb tak munasabah langsung . Ulmak lain yang tegur mmng ramai...tetapi tengelam begitu saja lah. Kalau hendak  buat camana....dah zman ni zaman fasad.

No comments: