Tuesday, August 19, 2014

kitab-kitab umdah (rujukan utama) fekah mazhab Shafie berbahasa arabAda beberapa buah kitab panduan fatwa dalam bahasa arab , yang mengumpulkan istilah-istilah fekah mazhab Shafie dan tertib susunan berfatwa mengikut cara tertib kitab para fukaha mazhab Shafie. Khasnya ditujukan kepada para Mufti dan Qadhi yang tidak sampai darjat mujtahid. Maksudnya bagi mereka yang mujtahid ,  jika tidak mengikut kaedah tertib ini, maka tidak perlu kepada penyusunan dahulu kemudian isi kandungan kitab-kitab tersebut.


Antaranya yang biasa dijadikan panduan dan selalu dijumpai dalam karangan berkaitan fatwa fekah:


1.كنب سبعة المفيدة

2. فوائد مدينة 

3 فوائد مكية

.....

Dalam hubungan rujukan kitab yang perlu dipelajari dan dihadzamkan dan dijadikan sandaran oleh para penuntut  dan para Mufti dan Qadhi Mazhab Shafie, biasanya sudah termaklum akan ditujukan kepada 4 buah kitab besar yang merupakan komentar dan  footnote kepada teks  matan  منهاج الطالبين  penulisan pentahkik fatwa-fatwa dalam mazhab Shafie iaitu Imam Nawawi .

Sekalipun lebih dari 200 buah kitab yang telah dihubungkaitkan dalam bentuk komentar (syarah/huraian) atau ringkasan terhadap  matan ilmu fekah yang ringkas ini, namun keutamaan untuk memilih 4 buah kitab ini telah dilakukan oleh para ulama terkemudian termasuk para ulamak diNusantara iaitu Melayu.

Berdasarkan sebab-sebab yang sangat munasabah, para fukaha muta'khirin, maksudnya selepas periode pengarang kitab-kitab tersebut , telah menjadikan keempat buah atau salah satunya sebagai teks pembacaan didalam setiap kuliah para Sheikh yang mengajar fekah mazhab Shafie dimadrasah atau universiti  Islam. 


1. تحفة المحتاج - شيخ ابن حجر الهيتمى
2. نهاية المحتاج - شيخ رملى
3. مغنى المحتاج- شيخ خطيب الشربينى
4. شرح المحلى - امام المحلى. 


 bersambung...insyallah..
No comments: