Tuesday, August 12, 2014

FAEDAH DAN PADAH MAKAN BABI.

FAEDAH DAN PADAH MAKAN BABI.

A. Dinukilkan dari kitab Hayat Hayawanul Kobro- karangan Sheikh Kamaluddin Ad Damiri- juzuk pertama muka surat 303 . cetakan Darul Fikar- tanpa tahun.

Beliau berkata:

Meriwayatkan al Bukhari dan Muslim dan selain dari mereka berdua, dari Abu Hurairah r.a Bahawa Nabi s.a.w bersabda , Demi Diriku ditangan kekuasaan Nya, Sesungguhnya hampirlah diturunkan pada kamu Ibnu Maryam alaihissalam, menghukum dengan keadilan, Memecah cross, MEMBUNUH BABI , membatalkan jizyah dan melimpah-ruahkan harta sehngga tiada lagi orang yang mahu menerima (harta sebab sudah terlalu banyak).

- Diantara keajaiban perkara BABI - Apabila di cabut sebelah matanya saja , dia akan mati dengan cepat.

- ( Hukumnya) Tidak Harus menjual babi, kerana riwayat Abu Daud dari Hadis Abi Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah r.a : Bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya Allah azza wajalla telah mengharamkan khamar dan harganya, mengharamkan bangkai dan harganya, DAN MENGHARAMKAN BABI DAN HARGANYA .

B. Dinukilkan dari KITAB AZZAWAJIR_ karangan Sheikh Ibnu Hajar Al Haitami. juzuk 1 mukasurat 361. Cetakan Darul Fikar- tanpa tahun.

Sebab keharamnanya adalah dia Najis.

Memakannya akan menumbuhkan zat2 badan. dan akan menghasilkan akhlak2 dan sifat2, Ia pula akan mengikut jenis pemakanan yang dimakan.

BABI- TERCIPTA ATAS AKHLAK YANG SANGAT KEJI,
SETENGAH ( akhlak kejinya);

1. TAMAK YANG KEJI.

2. SANGAT GEMAR MELAKUKAN PERKARA YANG DILARANG.

3. TIADA SIFAT CEMBURU .

TELAH DIHARAMKAN SESEORANG INSAN DARI MEMAKANNYA AGAR TERHINDAR DARI DAPAT SIFAT2 YANG BURUK LAGI KEJI ITU.

DARI KERANA ITU , ORANG2 NASRANI YANG SELALU MELAZIMI MEMAKANNYA, ISTEMEWA ORANG DARI EROPAH , TELAH DIWARISKAN KEPADA MEREKA BERSIFAT;

TAMAK YANG BESAR,

GEMAR MELAKUKAN PERKARA YANG TERLARANG, DAN

TIADA SIFAT CEMBURU . SEBAB TERLIHAT ADA LELAKI YANG MENJIMAK ISTERI MEREKA, TIADA PULA DIBANTAHI.

--- ..... Tammat ringkasan cedukan dari kitab2 tersebut..

YA TUHAN, JAUHI KAMI BENDA2 ITU... ALLAHUMMA AMIIN...

JAUHILAH KAMI DAN KAUM KAMI BERMUDAH2 DENGAN BENDA ITU..

JAUHI KAMU TERIKUT2 FAHAMAN YANG BERMUDAH2 ITU.. AAMIN...

No comments: