Wednesday, July 30, 2014

Kalimatالله tidak pernah dipernamakan kepada sesiapa pun yang selain الله .- Dalam kitab "Fathul Mu'in"  muka surat 10 dicetak ditepi "Hasyiah I'anah at Thoolibin" juzuk 1.

ولم يسم به غيره ولو تعنتا

 Dan tidak pernah dinamakan dengan  الله kepada selain  الله , sekalipun dengan cara bersungguh-sungguh mencubanya. 

 

- Dalam Hasyiah I,anah Thoolibin dihalaman yang sama pula mengomentari:  

Bahkan Dia menamakan DiriNya dengan  الله sebelum Dia memperkenalkan Dirinya kepada makhluknya, kemudian Dia menurunkan nama itu kepada Nabi Adam a.s , agar Adam memperkenalkannya kepada umat beliau. 

Ini telah menunjjukannya oleh ayat quran ... "Adakah Dikau Ya Muhammad, tahu bagi Nya (iaitu nama  الله ) ada bagiNya telah dipernamakan sesiapa yang selain Nya?.

 - Kalimat هل disini adalah kalimat Istifham al inkaari- bermaksud  pertanyaan yang maknanya mengingkari atau menfikan kewujudan perkara yang ditanya.


INTAHA - TERJEMAHAN BAGI NAS FATHUL MU'IN DAN I'ANAH ATTHOLIBIN. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
RINGKASANNYA:
 
- Ini, satu uslub bahasa arab dan uslub QURAN SENDIRI, BUKAN BIKINAN ULAMAK. 

- Nas dari 2 buah kitab adalah muktamad menjadi rujukan utama umat Islam dimalaysia.

- Tidak boleh dan tidak halal diberikan izin atau disokong pengunaan Kalimat الله  kepada Kristian atau mana-mana pihak yang bukan Islam.

wassalam.No comments: