Tuesday, September 03, 2013

fatwa-fatwa kontemporari pondok di jawa?

Barakah Kanjeng  Sunan Ampel.... semasa ziarah, seorang sahabat terjumpa buku ni..  sangat menarik..
banyak isu baru dibahas dan dijawab dengan rujukan kitab2 turas 2 tiga ratus tahun keatas... 

Antara Masalah2 yg dibahas:

1. Hukum Talkin orang hampir mati dengan  kalimah ALLAH, ALLAH tidak  kalimat tawhid.
2. Kemalangan jalanraya, yang terbunuh, dan derebarnya adakah qisas?.
3. Mudaharabah.
4. Murabahah.
5. Hukum Emas putih?. terlarang untuk lelaki memakainya?.
6. Wali  nikah anak zina.delima?..
7. Ada apa dengan POLITIK?..
8. Teori Darwin..?

9. Wahabi tidak kafir? 
dan lain2..

Yang tertarik, kita memfokuskan, kandungan isinya berpasakkan kitab2 turas, seperti, bujairimi iqnak, al mahalli, al majmuk , bughyah al mustarsyidin..hasyiyah jamal fathul wahhab, tuhfah, mughni , nihayah dan sebagainya dari kitab2 yang jadi urujukan utama  (referensi) para ulamak pondok , ulamak pakai kain, jubah dan soroban...

Biasanya kita dengar , golongan tradisional  tidak gemar campur isu2 global. yang
lebih tertumpu pada rubu' ibadah... Allahu allah.. musta'an.No comments: