Saturday, April 27, 2013

waktu berlaku , telah ditanda Allah dengan dimatikan jam besar dibanda Acheh.

Perbuatan siapaah lagi itu?.. tidakkah akal yang cerah nampak.... terang dan jelas pada afa'al  Tuhan yang maha kuasa?> 

No comments: