Friday, March 22, 2013

Syahidnya Sheikh Saed Ramadhan Bouthi- Ketika mengajar Tafsir di Jamik Iman.


Siapa pun yang telah membunuh Sheikh Dr Saed Ramadhan Bouthi, pihak mana pun yang melakukannya, adalah satu pembelotan terhadap Islam, pengkhianatan terhadap penganutnya , penzaliman terhadap ahlussnnah wal jama'ah dan suatu perbuatan yang tidak boleh diterima disudut agama, kemanusiaan , hati nurani yang bersih dan akal yang waras.

Walaupun siapa dikalangan Orang tidak Islam yang melakukannya atau Yang melakukannya orang Islam sendiri yang suntuk akalnya yang waras,,, k
ita tiada akan dapat menerima fahaman kufur, atau fahaman Syiah dari sebarang sektanya, atau fahaman salafi wahabi yang ghulat yang mengharuskan membunuh orang Islam yang tidak sehaluan...

Maaf sejuta maaf -- jika golongan fahaman2 itu menganggap dapat 1 mata kemenangan - dan boleh sewenang2nya dengan senang-lenang masuk ketanahair melayu dengan bermodalkan peristiwa bouthi ini ...

Sebab masih ramai lagi anak-anak muda Ahli Sunnah Waljam'aah Asyaairah Maaturidyyah yang telah bangun dan bersedia untuk berkerja.

Allah Allah..

No comments: