Tuesday, July 03, 2012

Menghidupkan malam Nisfu Sya,ban dengan amal ibadah.

Menghidupkan malam nisfu sya'ban dengan menambahkan amalan . doa, pengajian dan sebagainya , sepatutnya tidak perlu lagi dikecoh-kecohkan dengan cakap-cakap yang  remeh-temeh. Sebab semua dalil berkenaannya kalau sekadar untuk menumpukan penambahan amal ibadat dimalam nisfu sya'ban sudah selesai dibahaskan para ulamak.  Iaitu sunat . Tanpa ada sangka buruk pada ulamak yang muktabar sudah memada untuk beramal dengan fatwa mereka.

Bacaan Yasin 3 kali dengan diselangi doa-doa memohon dipanjangkan umur dalam iman dan amal, murah rezeki dan terkaya dari meminta kepada makhluk. semuanya tercakup dalam dalil-dalil sahih yang umum.  Sementelah pula sabit bertawassul dengan amalan , telah sekata ulama menerimanya tanpa kontra.

Sembahyang Hajat dua rakaat dimalam nisfu sya'ban , selepas maghrib dengan dikhususkan niatnya
sebagai sembahyang nisfu sya'ban , adalah sabit dengan dalil-dalil sahih yang umum dan kaedah-kaedah usul maupun furu dalam perbahasan fiqhiyah mazhab kita Shafie. Dan terdapat kitab ulamak yang telah membincangkannya secara khas.

Qiyamul Lail  selepas tidur selepas sembahyang fardhu isya , juga tidak terhingga banyaknya dalil-dalil yang menggalakkan beramalnya.

Menghubungkan sillaturahim sangat-sangat dituntut, sehingga tidak akan termakbul doa dimalam nisfu sya,ban jika hubungan persaudaraan yang cedra tidak dibaiki. 

Memohon Keampunan dan Sembahyang Tasbih .

No comments: